Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Okoljski vidik

Okoljski vidik
= Environmental aspects
Authority record - topical subject
Pod tem geslom, ki sledi značnicam za oborožene sile, vojne, dogodke, vrste industrij, tehnologije, stroje in druge konstrukcije, bolezni, materiale, kemične snovi, prevozna sredstva ipd., najdemo dela o njihovem vplivu na okolje ali o vplivanju okolja na njih. Splošna dela o odnosu organizmov do okolja, v katerem živijo, ter dela o vedi, ki to proučuje, najdemo pod Ekologija.
< Used for:
Ekološki aspekt
Ekološki vidik
Naravovarstveni aspekt
Naravovarstveni vidik
Okoljevarstveni aspekt
Okoljevarstveni vidik
Okoljski aspekt
UDK: 57
SGC-ID = 2202472
Registration:  11.08.2005
Last modification:  07.01.2010
Find linked bibliographic records