Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Šifrant iskalnega indeksa UC (UDK za iskanje) baze COBIB.SI

001 Znanost in znanje na splošno. Organizacija intelektualnega dela
001.18 Prihodnost znanja. Futurologija
001.32 Akademije. Znanstveni in tehnični zavodi. Raziskovalni inštituti. Znanstvena društva
001.8 Znanstvena metodologija
001.89 Organizacija znanosti in znanstvenega dela
001.891 Znanstveno raziskovanje
001.895 Inovacije
002 Dokumentacija. Knjige. Spisi. Avtorstvo
002.6 Dokumentacijski centri
003 Sistemi pisanja in pisav
003.3 Pisave
004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov
004.2 Računalniška arhitektura
004.3 Računalniška strojna oprema
004.4 Programje
004.42 Računalniško programiranje. Računalniški programi
004.43 Računalniški programski jeziki
004.45 Sistemsko programje
004.5 Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje
004.55 Nadpredstavnost. Nadbesedilo
004.6 Podatki
004.7 Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja
004.738.5 Internet
004.8 Umetna inteligenca
004.9 Računalniške tehnike za namensko rabo. Aplikativno usmerjene računalniško podprte tehnike
004.92 Računalniška grafika
004.93 Obdelava informacij v vzorcih
004.94 Simulacija
005 Menedžment
005.1 Teorija menedžmenta
005.2 Udeleženci pri menedžmentu. Mehanizmi. Merila
005.3 Menedžerske dejavnosti
005.336.1 Učinkovitost. Poslovna uspešnost
005.336.3 Kakovost
005.4 Procesi pri menedžmentu
005.44 Globalizacija
005.5 Postopki menedžmenta. Usmeritev
005.57 Sporazumevanje. Poslovno komuniciranje
005.6 Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM)
005.7 Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja
005.8 Projektni menedžment
005.9 Področja menedžmenta
005.912 Upravljanje pisarn. Pisarniške službe
005.912:82-6 Poslovna korespondenca
005.912:82-86 Poslovna korespondenca
006 Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa
006.3/.8 Standardi
006.91 Metrologija. Uteži in mere nasploh
006.92 Časoslovje. Določitev in standardizacija časa
007 Dejavnost in organiziranje. Komunikacijska teorija in teorija nadzora nasploh. Kibernetika
007.5 Samodejavni sistemi
007.52 Samodejavni sistemi brez človeških usmerjevalcev. Avtomati. Roboti
008 Civilizacija. Kultura. Napredek
009 Humanistične vede. Umetniški predmeti na splošno
01 Bibliografija, teorija
01(051) Bibliografije. Katalogi. Seznami knjig
011/014 Bibliografije. Svetovne bibliografije. Vsebinska kazala
015 Bibliografije po kraju izdaje. Nacionalne bibliografije
016 Specialne in strokovne bibliografije
016:929 Biobibliografije
017.3/.4 Avkcijski katalogi. Knjigotrški katalogi
017/019 Knjižnični katalogi
02 Bibliotekarstvo
022 Zgradba in oprema knjižnice
023 Uprava knjižnice. Osebje
025.3 Katalogizacija. Postopki katalogizacije
025.4 Klasifikacija. Indeksiranje
026 Specialne knjižnice
026/027 Knjižnice
027 Splošne knjižnice
027.54 Centralne knjižnice. Narodne knjižnice
027.7/.8 Šolske knjižnice. Visokošolske knjižnice
028 Branje. Tehnika branja. Delo z bralci
030 Splošna referenčna literatura
050 Serijske publikacije. Periodika
050.8/.9 Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji
06 Korporacije. Društva. Kongresi. Razstave
061 Organizacije in druge oblike sodelovanja. Korporacije
061.12 Akademije
061.1eu Evropska unija
061.2 Nevladne organizacije. Društva. Skladi
061.213 Mladinske organizacije
061.22 Organizacije za širjenje znanja, znanosti in kulture. Znanstvena društva
061.5(4/9) Poslovna podjetja
061.6 Znanstveni in tehnični zavodi. Raziskovalni inštituti
069 Muzeji. Muzeologija. Stalne razstave. Muzejske zbirke
070 Časniki. Tisk. Novinarstvo
070.48 Uradni listi. Informativna glasila institucij in podjetij. Literarni listi. Reklamni in oglasni časopisi
070.481 Uradni listi
070.489 Informativna glasila institucij in podjetij
082.1 Knjižne zbirke
084.11 Risbe. Skice. Stripi
087.5 Izdaje za mlade ljudi. Knjige za otroke. Slikanice
09 Rokopisi. Redke in dragocene knjige
091 Rokopisi
093 Inkunabule
094/096 Druga dragocena, pomembna ali redka tiskana dela
097 Znaki lastništva ali izvora (ekslibrisi, monogrami, začetnice)
1 Filozofija. Psihologija
1 a/ž Filozofi
1(091) Zgodovina filozofije
1(3) Staroveška filozofija
1(4)"04/14" Evropska filozofija, srednjeveška
1(4)"05/15" Evropska filozofija, srednjeveška
1(4)"15/19" Evropska filozofija, novoveška
1(4/9)"19/20" Sodobna filozofija
11 Metafizika. Ontologija
11/12 Metafizika. Filozofija narave
111.852 Estetika (objektivna in subjektivna)
113/119 Kozmologija. Filozofija narave (glej tudi: 524)
130.2 Filozofija kulture. Kulturni sistemi. Teorija kulturnih sklopov
133 Problemi okultnega. Okultizem. Astrologija
14 Filozofski sistemi in gledišča
141 Filozofski sistemi
141.7 Filozofski sistemi glede na odnos do človeške družbe
159.9 Psihologija na splošno
159.92 Mentalni razvoj in zmogljivost. Primerjalna psihologija
159.93/.94 Zaznava. Čutna zaznava
159.95 Višji mentalni procesi
159.96 Posebna duševna stanja in procesi
159.964 Globinska psihologija. Psihoanaliza
159.97 Psihologija nenormalnega
159.98 Uporabna psihologija (psihotehnologija) na splošno
16 Logika. Znanstvena sistematika
161/162 Temeljna načela logike
165 Teorija vednosti. Epistemologija
165.6/.8 Epistemološka stališča in nauki
167/168 Metodologija logike (glej tudi: 001)
17 Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija
1a/ž Filozofi
2 Verstva. Teologija
2-1 Teorija in filozofija vere
2-18 Človek. Vera. Teološka antropologija
2-5 Obredno vedenje. Češčenje na splošno. Kulti. Obredi in slovesnosti
21 Predzgodovinska in primarna verstva
22 Verstva Daljnega vzhoda. Daoizem. Konfucianizem. Šintoizem
23 Verstva Indijskega polotoka. Hinduizem
23/24 Hinduizem. Budizem
24 Budizem
25 Verstva starega sveta. Manjši kulti in verstva
255 Klasična verstva
257 Verstva stare Evrope: germanska, keltska, slovanska, nordijska
258 Verstva Indijancev Srednje in Južne Amerike: Maji, Azteki, Inki
259 Verstva drugih področij. Verstva Severne Amerike, Afrike, Avstralije in Oceanije
26 Judovstvo
27 Krščanstvo
27-1 Krščanska teologija
27-23 Biblija
27-236.5 Svetopisemske zgodbe
27-242 Stara zaveza
27-246 Nova zaveza
27-27 Kritična dela. Svetopisemski uvodi. Interpretacija
27-28 Nebiblični krščanski teksti. Molitveniki. Obredne knjige. Katekizmi. Učbeniki za verouk
27-29 Krščanska književnost
27-31 Jezus Kristus. Kristologija. Mariologija
27-36 Krščanski svetniki. Hagiologija. Hagiografija
27-4 Praktična teologija. Krščanska praksa. Moralna teologija
27-46 Pastoralna teologija. Pastoralno delo. Krščanska dobrodelnost
27-47 Katehetika. Kateheza. Homiletika. Pridige
27-5 Krščansko češčenje in prazniki. Liturgija. Molitev. Romanja
27-52 Sveti kraji. Verske zgradbe. Cerkvena oprema, predmeti, oblačila. Umetnost. Simbolika
27-55 Zakramenti
27-58 Krščanska mistika in duhovnost. Premišljevanja
27-72 Značaj in struktura krščanske cerkve. Cerkvene osebe. Laiki. Ekleziologija
27-76 Krščanski misijoni
27-78 Krščanske organizacije in združenja. Verski redovi. Meništvo
27-784 Krščanske organizacije in združenja. Verski redovi. Meništvo
27-788 Samostanski redovi. Samostansko življenje
27-87 Herezije
27-9 Zgodovina krščanstva. Patristika. Cerkvena zgodovina
271 Vzhodne cerkve. Pravoslavje
271/279 Krščanske cerkve in veroizpovedi
272 Rimskokatoliška cerkev
28 Islam
29 Sodobna duhovna gibanja
3 Družbene vede
303 Metode družbenih ved
304 Družbena, socialna vprašanja. Družbena praksa. Kulturna praksa. Način življenja. Socialna politika. Kulturna politika
305 Študije spolov. Ženske studije
308 Sociografija. Opisne študije družbe. Družbene razmere
308(4) Družbene razmere v evropskih državah
308(497.4) Družbene razmere v Sloveniji
308(5/9) Družbene razmere v neevropskih državah
311 Statistika. Statistična teorija
311/314 Statistika. Demografija
314 Demografija. Populacijske študije
314.15 Selitve. Migracije
314.151.3(=163.6) Slovenski izseljenci
314.7 Selitev. Migracije
314.743(=163.6) Slovenski izseljenci
316 Sociologija
316.2 Sociološka stališča in smeri
316.3 Družbena struktura. Družba kot družbeni sistem. Globalne družbe
316.334 Podsistemi in institucije. Ekonomska sociologija. Politična sociologija. Sociologija prava. Sociologija ekoloških podsistemov in institucij
316.34 Družbena slojevitost. Družbena diferenciacija
316.346 Demografska diferenciacija po spolu in starosti
316.35 Družbene skupine. Družbene organizacije
316.36 Poroka in družina
316.4 Družbeni procesi. Družbena dinamika
316.6 Socialna psihologija
316.653 Javno mnenje
316.7 Sociologija kulture
316.72 Različne oblike kultur. Subkulture. Življenjski stil. Sociologija vsakdanjega življenja
316.77 Družbeno komuniciranje. Sociologija komuniciranja
32 Politika. Politične vede
321 Oblike politične organiziranosti. Države kot politične sile. Politični sistemi
321.01 Splošna teorija države. Teorija in filozofija oblasti. Država in ozemlje. Oblast in opozicija. Uzurpacija
322 Odnosi med cerkvijo in državo. Politika do religije. Cerkvena politika
323 Notranje zadeve. Notranja politika. Politične razmere
323(497.4) Notranja politika Slovenije. Politične razmere v Sloveniji
323.1 Nacionalistična, narodna, etnična gibanja in problemi. Narodnostno vprašanje. Nacionalizem. Rasizem
323.15 Narodne, etnične manjšine
323.15(=163.6) Slovenci, narodne manjšine
324 Volitve. Plebisciti. Referendumi. Volilne kampanje. Volilna korupcija, nepravilnosti. Izidi volitev
325 Ozemeljska osvajanja. Kolonizacija. Kolonialna politika
326 Suženjstvo. Neprostovoljno, nesvobodno delo
327 Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika
327(497.4) Zunanja politika Slovenije
327.3 Internacionalizem. Mednarodna gibanja
327.5 Mednarodni bloki. Mednarodna napetost, konflikti. Popuščanje napetosti
328 Parlamenti. Ljudska predstavništva. Vlade
329 Politične stranke in gibanja
329(497.4) Politične stranke v Sloveniji
33 Ekonomija. Ekonomska znanost
33.025.28 Denacionalizacija. Privatizacija
33.025.88 Denacionalizacija. Privatizacija
330 Ekonomija na splošno. Ekonomisti. Ekonomske vede
330.1 Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi
330.3 Dinamika gospodarstva. Gibanje v gospodarstvu
330.34 Gospodarski razvoj
330.4 Matematična ekonomija. Ekonometrija
330.5 Družbena lastnina. Družbena sredstva. Družbeni produkt. Gospodarsko ravnotežje. Potrošnja. Življenjski standard
330.8 Zgodovina ekonomskih teorij, doktrin, dogem
331 Delo. Zaposlovanje. Sindikati
331.1 Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija
331.103 Organizacija dela. Preučevanje in prenova organizacijskega procesa
331.105 Različne stranke v odnosu med delodajalcem in delojemalcem. Delodajalci. Delavci. Sindikati
331.106 Pogodbe o zaposlitvi
331.107 Sodelovanje zaposlenega. Soodločanje. Delovna demokracija na delovnem mestu. Partnerski odnos zaposlenih pri načrtovanju in nadzoru
331.108 Upravljanje s kadri. Zagotovitev sredstev za delovno silo. Delovni predpisi. Delovna disciplina
331.109 Spori na delovnem mestu. Stavke
331.2 Plače. Mezda. Honorar. Plačilo za delo
331.3 Drugi delovni pogoji razen plače. Delovni čas. Dopust. Delavski prazniki
331.4 Delovno okolje. Ureditev delovnega mesta. Higiena na delovnem mestu. Delovne nesreče
331.45 Zaščita na delovnem mestu. Varnost pri delu
331.5 Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost
331.54 Zaposlitev. Poklic. Izbira poklica
331.548 Poklicno usmerjanje in svetovanje
331.56 Brezposelnost
332 Regionalno gospodarstvo. Zemljiško gospodarstvo. Stanovanjsko gospodarstvo
332.1 Regionalna ekonomija. Področna ekonomija
332.2 Ekonomika zemljišč. Zemljiška posest. Nepremičnine
332.26 Lastniške omejitve
332.8 Stanovanjska ekonomika
334 Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu
334.71 Gospodarski sistemi. Obrtništvo
334.72 Podjetja glede na njihovo lastništvo, vir financiranja in področje delovanja
334.73 Zadruge
334.75 Aranžmaji med podjetji itd. v tržnem gospodarstvu glede združevanja in sodelovanja. Krovni aranžma. Karteli. Konzorcij. Koncerni. Trusti
334.76 Združevanje podjetij v centralno planskem gospodarstvu
334.788 Gospodarska združenja z upravno funkcijo. Gospodarske zbornice. Trgovinske zbornice
336 Finance
336(051) Finance. Javne finance. Davki. Carine
336.1 Javne finance, državne finance na splošno
336.22 Davki. Dajatve
336.24 Zaračunavanje carine, kot vir prihodka
336.5 Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki
336.7 Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo
336.71 Bančništvo. Bančno poslovanje.
336.74 Denar. Valuta
336.748 Denarni menjalni tečaji. Gibanje deviznih tečajev. Nihanje deviznih tečajev
336.76 Trg vrednostnih papirjev. Denarni trg. Kapitalski trg. Zasebno skrbništvo, upraviteljstvo
336.77 Posojilo. Gospodarska vloga posojila
336.77/.78 Kreditiranje. Obrestovanje
336.78 Obresti. Kapitalski donos. Igre na srečo
338 Menedžment gospodarstva. Gospodarsko načrtovanje. Proizvodnja. Storitve
338(051) Gospodarstvo (kompleksni gospodarski prikazi posameznih držav, regij ipd.). Ekonomska politika. Gospodarski plani. Cene
338(497.4) Slovenija, gospodarstvo
338.1 Gospodarsko stanje. Poslovni cikel. Razvoj gospodarske strukture. Rast
338.2 Gospodarska politika
338.24 Nadzor gospodarstva. Upravljanje gospodarstva. Gospodarske reforme
338.27 Gospodarske napovedi. Gospodarsko napovedovanje
338.4 Gospodarske panoge
338.48 Turizem
338.5 Cene. Oblikovanje cen. Stroški
339 Trgovina. Tržišče. Marketing
339.1 Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini
339.13 Trg. Tržne analize. Ponudba in povpraševanje. Konkurenca
339.138 Trženje
339.3 Notranja trgovina. Domača trgovina
339.5 Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina
339.7 Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke
339.74 Devizna politika. Instrumenti devizne politike
339.9 Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo
339.923 Ekonomske unije. Ekonomske skupnosti. Gospodarski bloki
34 Pravo. Pravoznanstvo
34(091) Pravna zgodovina
34(4/9) Pravni sistemi glede na krajevno razvrstitev
340.1 Vrste in oblike prava
340.15 Zgodovinski tipi prava in pravnih sistemov
340.6 Pomožne pravne znanosti. Sodna psihologija. Sodna kemija. Sodna medicina
341 Mednarodno pravo
341.1 Mednarodne organizacije
341.1+341.217 Mednarodne organizacije
341.2 Osebe in stvari v mednarodnem pravu
341.24 Mednarodni pravni akti. Mednarodni sporazumi. Mednarodne pogodbe
341.3 Vojno pravo. Mednarodni pravni odnosi v vojni
341.4 Mednarodno kazensko pravo
341.6 Mednarodna arbitraža. Mednarodno razsojanje. Mednarodna sodna pristojnost
341.7/.8 Diplomatsko pravo. Pravo diplomacije. Konzularno pravo
342 Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo
342.4 Ustave. Zakonodajne skupščine. Nacionalne skupščine
342.5 Državna oblast. Sistem in vloga izvršilnih organov
342.7 Temeljne pravice. Človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana
342.8 Volilno pravo. Volitve. Volilni sistemi
343 Kazensko pravo. Kazniva dejanja
343.1 Kazenskopravno sodstvo. Kazenska preiskava. Kazenski postopki
343.3/.7 Posamezna kazniva dejanja. Posebni del kazenskega prava
343.8 Kaznovanje. Izvršitev kazni. Preprečevanje kaznivih dejanj. Svarilo
343.9 Kriminologija. Kazenskopravna znanost. Kriminalistika
344 Specialno kazensko pravo. Pravo, ki ureja vojaške, pomorske in zračne sile
346 Gospodarsko pravo. Pravo, ki ureja nadzor vlade nad gospodarstvom
347 Civilno pravo
347.2 Stvarno pravo. Nepremičnine. Premičnine
347.23 Premoženje
347.4/.5 Obligacijsko pravo
347.61/.64 Družinsko pravo
347.65/.68 Dedno pravo
347.7 Gospodarsko pravo. Pravo gospodarskih družb
347.72 Trgovske družbe
347.77 Industrijska, gospodarska, znanstvena lastnina in lastništvo. Patentno pravo in pravo trgovske znamke
347.78 Umetniška in literarna lastnina. Avtorske pravice. Zaščita avtorskih pravic
347.8 Letalsko pravo, vesoljsko pravo, pravo etra
347.9 Pravni postopek. Sodni uslužbenci in organizacija sodstva
348 Cerkveno pravo. Kanonsko pravo. Versko pravo
349 Posebne veje prava (socialno pravo, pravo varstva okolja, nuklearno pravo)
349.2 Delovno pravo
349.4 Zemljiško pravo. Stvarno pravo. Pravo prostorskega planiranja
35 Javna uprava
35(497.4) Javna uprava v Sloveniji
351 Posamične dejavnosti javne uprave
351.74/.76 Policija. Vzdrževanje javnega reda in miru. Nadzor nad javno moralo
351.77 Nadzor nad javnim zdravjem in higieno. Sanitarna kontrola
351.778.5 Stanovanje. Nastanitve. Stanovanjska politika
351.78 Nadzor nad javno varnostjo. Ukrepi za preprečevanje nesreč. Varnostna politika
352 Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti
353 Sredinska raven uprave. Regionalna, provincionalna uprava. Regionalne oblasti
354 Visoka, najvišja raven uprave. Osrednja, nacionalna vlada
355.01 Vojna. Sociologija vojne. Filozofija vojne. Militarizem
355.02 Vojaška politika. Obrambna politika
355.3 Splošna organiziranost oboroženih sil
355.4 Vojne operacije na splošno. Taktika. Strategija. Vojskovališče
355.48/.49 Vojaška zgodovina. Vojne. Vojni pohodi. Bitke. Vojaška junaštva
355/359 Vojaške zadeve. Umetnost vojskovanja. Vojaška znanost. Obramba. Oborožene sile
36 Socialno delo. Socialna pomoč. Stanovanje. Zavarovalstvo
364 Socialno skrbstvo
364.3 Socialni prejemki. Socialni dodatki. Socialno zavarovanje. Socialna pomoč
364.4 Področja dejavnosti v socialnem delu
366 Potrošništvo
368 Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja
368.914 Pokojninsko zavarovanje
37 Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk
37(4/9) Izobraževalni sistemi v drugih državah
37(497.4) Izobraževalni sistem v Sloveniji
37.01 Temelji vzgoje in izobraževanja. Teorija. Pedagogika
37.014 Politika vzgoje in izobraževanja. Vzgojnoizobraževalno delo in javno življenje
37.015 Specialne pedagoške discipline in vede. Pedagoška psihologija
37.015.31 Metode za razvoj umskih, intelektualnih, domišljijskih sposobnosti. Oblikovanje razuma in osebnosti
37.016 Kurikulum
37.018 Vzgojnoizobraževalna organizacija. Temeljne oblike, modeli vzgoje in izobraževanja
37.02 Splošna vprašanja didaktike in metodike
37.03 Oblikovanje razuma in osebnosti. Moralna, družbena, umetnostna, ekološka vzgoja
37.091 Organizacija vzgojnoizobraževalnih ustanov. Osebje
37.091.2 Organizacija poučevanja, pouka, učni načrti
37.091.3 Učne metode in postopki. Oblike poučevanja in usposabljanja. Metodika pouka
37.091.3:0/9 Metodika pouka za posamezne predmete
37.091.4 Vzgojnoizobraževalni sistemi
37.091.5 Šolski red in disciplina
37.091.6 Šolsko zemljišče in zgradbe. Učni pripomočki
37.091.64 Šolska oprema. Učni materiali. Učila. Izobraževalna tehnologija
37.091.8 Življenje učencev, dijakov in študentov
371 Organizacija vzgoje in izobraževanja. Osebje
371.2 Organizacija vzgojnoizobraževalnega dela
371.3 Učne metode in postopki. Metodika pouka. Oblike pouka
371.3:0/9 Metodika pouka za posamezne predmete
371.4 Sistemi vzgoje in izobraževanja
371.5 Šolski red in disciplina. Kaznovanje
371.6 Šolsko poslopje. Šolsko zemljišče. Šolska oprema
371.64/.69 Oprema za učenje in poučevanje. Učila. Učna sredstva. Izobraževalna tehnologija
371.8 Življenje učencev, dijakov in študentov
373 Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo
373.2 Predšolska vzgoja
373.3 Osnovne šole. Prva šolska stopnja
373.5 Srednje šole. Druga šolska stopnja
374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole. Izobraževanje odraslih. Dodatno izobraževanje
376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom
377 Strokovno in poklicno izobraževanje. Visoke strokovne šole in inštituti. Politehnika. Višje strokovno izobraževanje
377.5 Višje poklicno izobraževanje na srednji stopnji, ki vključuje priprave za vpis na univerzo (maturitetni tečaj)
378 Visoko šolstvo. Univerzitetni študij. Akademski študij
378(4/9) Visoko šolstvo v drugih državah
378(497.4) Visoko šolstvo v Sloveniji
378.18 Študentsko življenje, običaji, navade itd. Študentska društva. Študentska glasila
378.4 Univerze
378.6 Posebne visoke strokovne šole z univerzitetnim statusom
379.8 Prosti čas in rekreacija. Amaterstvo. Naredi sam
39 Etnologija. Etnografija. Ljudska kultura. Običaji. Kulturna antropologija
39(=163.6) Slovenska ljudska kultura. Slovenski ljudski običaji
391 Narodne noše. Oblačilna kultura. Moda. Okras
392 Običaji, šege in navade v zasebnem življenju
393 Običaji in navade ob smrti. Pogrebne slovesnosti
393/394 Pogrebne svečanosti. Javno življenje. Družabno življenje. Ljudsko življenje
394 Družabno življenje. Ljudski prazniki. Ljudski plesi
395 Družabni predpisi. Nazivi. Bonton. Voščila. Darila
396 Feminizem. Ženske. Položaj žensk
397 Prvotna ljudstva. Indijanci. Cigani
398 Ljudsko slovstvo
398(497.4) Slovensko ljudsko slovstvo
398(=163.6) Slovensko ljudsko slovstvo
398.3/.4 Ljudsko verovanje. Praznovanja in prazniki. Nadnaravni svet
5 Naravoslovne vede
502 Varstvo okolja
502.1 Okolje in družba. Varovanje in ohranjanje v splošnem smislu
502.131.1 Trajnostni razvoj. Sonaravni razvoj
502.2 Okolje kot celota
502.3/.7 Deli okolja. Atmosfera. Hidrosfera
502/504 Ekologija. Varstvo naravnih virov. Ogrožanje okolja in njegovo varstvo
504 Ogrožanje okolja
504.12 Izčrpavanje okolja zaradi pretirane ali napačne rabe
504.4 Škoda zaradi naravnih vzrokov. Naravne nesreče
504.5 Škoda zaradi škodljivih snovi. Onesnaževanje okolja
504.7 Globalno ogrevanje. Učinek tople grede
51 Matematika
51-7 Matematika v drugih vedah
51-8 Rekreativna matematika in matematične igre
510 Osnove matematike. Teorija množic. Matematična logika
510.3 Teorija množic
510.6 Matematična logika
511 Teorija števil. Aritmetika. Elementarna teorija števil
512 Algebra
512.5 Splošna algebra
512.6 Posebne veje algebre. Polja. Polinomi
514 Geometrija
514.11 Elementarna geometrija. Trigonometrija. Poligonometrija
514.18 Opisna geometrija
514.7 Diferencialna geometrija. Algebraične in analitične metode v geometriji
515.1 Topologija
515.14 Algebraična topologija
517 Matematična analiza
517.1/.4 Diferencialni račun. Integralski račun. Operatorski račun. Fourierove transformacije. Laplaceove transformacije
517.5 Funkcijska teorija
517.52 Vrste in zaporedja
517.9 Diferencialne enačbe. Integralske enačbe. Druge funkcionalne enačbe. Končne diference. Variacijski račun. Funkcionalna analiza
519.1 Kombinatorika
519.17 Teorija grafov
519.2 Verjetnost. Matematična statistika
519.6 Računska matematika. Numerična analiza
519.68 Računalnisko programiranje (teorija, jeziki, računalniška logika) (Programska oprema glej: 681.3.06)
519.688 Aplikativni računalniški programi
519.7 Matematična kibernetika
519.7/.8 Matematična kibernetika. Operacijsko raziskovanje
519.8 Operacijsko raziskovanje
52 Astronomija. Astrofizika. Raziskovanje vesolja
520 Astronomski instrumenti in tehnike
521 Teoretična astronomija. Nebesna mehanika
521.932 Določanje časa z astronomskimi instrumenti
523 Sončni sistem
524 Zvezde. Zvezdni sistemi. Vesolje
528 Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija
528.7 Aerofotogrametrija. Terestrična fotogrametrija
528.9 Kartografija. Kartiranje (tekstne publikacije)
53 Fizika
530.12 Teorija relativnosti
530.14 Sinteza načela stalnosti in spremenljivosti. Splošna atomistika. Kvantna teorija
530.145 Kvantna teorija. Kvantna mehanika
530.16 Vzročnost. Načelo nedoločenosti
531 Splošna mehanika. Mehanika trdnih in togih teles
531/533 Mehanika
531/534 Mehanika. Akustika
532 Mehanika tekočin. Mehanika kapljevin
533 Mehanika plinov. Aeromehanika. Fizika plazme
534 Oscilacije. Valovi. Akustika
535 Optika
536 Termodinamika. Toplota. Statistična fizika
536.7 Termodinamika. Toplotna energija
537 Elektrika. Magnetizem. Elektromagnetizem
538.9 Fizika kondenzirane snovi. Fizika trdne snovi
539 Fizikalna zgradba snovi
539.1 Jedrska fizika. Atomska fizika. Molekularna fizika
539.16 Radioaktivnost. Radioaktivni razpad
539.17 Jedrske reakcije. Razcep. Verižne reakcije
539.18 Fizika posameznih atomov
539.19 Fizika posameznih molekul
539.2 Lastnosti in sestava molekularnih sistemov
539.3 Elastičnost. Deformacije. Mehanika elastičnih teles
539.4 Trdnost. Trdnost pri obremenitvah
539.92 Tribologija
54 Kemija
542 Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija
543 Analizna kemija
543.061 Kvalitativna analiza. Detekcija. Identifikacija
543.062 Kvantitativna analiza. Določitev količine
543.2/.9 Analizne metode
544 Fizikalna kemija
544.1 Kemijska struktura snovi
544.3/.4 Kemijska termodinamika. Kemijsko ravnotežje. Kemijska kinetika. Kataliza
544.5/.6 Kemija procesov visokih energij. Elektrokemija
544.7 Kemija površinskih pojavov in koloidov
546 Anorganska kemija
546.1/.2 Nekovine
546.3/.9 Kovine
547 Organska kemija
547.2/.4 Aciklične spojine
547.5/.6 Ciklične spojine
547.7/.8 Heterociklične spojine
547.9 Naravne snovi. Snovi neznane sestave
548/549 Kristalografija. Mineralogija
55 Geologija
550.3 Geofizika
551.1/.4 Splošna geologija
551.44 Speleologija. Jame. Razpoke. Kraški pojavi
551.5 Meteorologija
551.58 Klimatologija
551.7 Historična geologija. Stratigrafija
552 Petrografija
553 Ekonomska geologija. Nahajališča mineralnih surovin
556 Hidrosfera. Voda na splošno. Hidrologija
556.3 Hidrologija podzemnih voda. Hidrogeologija
556.5 Hidrologija površinskih voda
56 Paleontologija. Sistematska paleobotanika. Sistematska paleozoologija
57 Biologija
572 Fizična antropologija
574 Splošna ekologija. Hidrobiologija
574.1 Biološka raznovrstnost
575 Splošna genetika. Splošna citogenetika
575.111 Genom. Genomika
575.8 Evolucija. Izvor vrst. Filogenija
576 Celična in subcelična biologija. Citologija
577 Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika
577.2 Molekularne osnove življenja. Molekularna biologija. Molekularna genetika
578 Virologija
579 Mikrobiologija
579.6 Uporabna mikrobiologija
58 Botanika
581 Splošna botanika. Fiziologija rastlin. Morfologija rastlin. Ekologija rastlin
581.9 Fitogeografija. Flora
582 Sistematska botanika
59 Zoologija
591 Splošna zoologija. Fiziologija živali. Anatomija živali. Ekologija živali
591.9 Zoogeografija. Favna
592/599 Sistematska zoologija
60 Biotehnologija
602 Procesi in tehnike v biotehnologiji
602.6/.7 Gensko inženirstvo. Ustvarjanje modificiranih genov. Priprava gensko spremenjenih organizmov. Kloniranje
604 Biotehnološki produkti. Gensko spremenjeni organizmi. Klonirani organizmi
608 Posledice biotehnologije. Bioetika. Biološka varnost
61 Medicina
611 Anatomija. Anatomija človeka in primerjalna anatomija
612 Fiziologija. Fiziologija človeka in primerjalna fiziologija
613 Higiena. Zdravje in higiena
613.2 Dietetika. Prehrana
613.8 Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti
613.9 Zdravje in higiena glede na raso, starost in spol
614 Javno zdravje in higiena
614.2 Javna in poklicna organizacija zdravstva
614.8 Nezgode. Preprečevanje nezgod. Zaščita pred nezgodami
614.84 Požari. Protipožarna zaščita. Gasilstvo
614.88 Prva pomoč. Reševalna služba. Rdeči križ
615 Farmacija. Farmakologija
615.2 Zdravila glede na njihov glavni učinek
615.3 Zdravila glede na njihov izvor
615.32 Snovi naravnega izvora in njihove mešanice
615.4 Farmacevtski preparati. Medicinski materiali in oprema
615.8 Fizioterapija. Fizikalna terapija. Radioterapija. Nemedicinske metode zdravljenja. Alternativna medicina
615.82/.84 Medicinska rehabilitacija. Fizioterapija. Radioterapija. Masaža
615.851 Psihoterapija
615.89 Ljudska medicina. Domača zdravila
615.9 Splošna toksikologija. Strupi in zastrupitve (intoksikacije)
616 Patologija. Klinična medicina
616-001 Poškodbe. Rane
616-002 Vnetje. Hiperemija. Sluznična kongestija
616-006 Tumorji. Neoplazme. Onkologija
616-053.2 Pediatrija. Bolezni otrok
616-053.9 Geriatrija. Bolezni starejših ljudi
616-057 Medicina dela. Poklicne bolezni
616-058 Socialna incidenca bolezni. Bolezni glede na socialni status. Socialna medicina
616-07 Semiologija. Simptomatologija. Diagnostika
616-083 Zdravstvena nega. Nega bolnika. Higiena bolnika
616-083.98 Urgentna medicina
616-084 Profilaksa. Ukrepi javnega zdravstva. Preventivna medicina
616-089 Kirurško zdravljenje. Operativne tehnike. Kirurgija
616-092 Patološka fiziologija. Procesi, načini razvoja bolezni. Patogeneza
616-097 Antigeni. Protitelesa. Imunologija
616.1 Bolezni krvnega obtoka in krvnih žil. Kardiovaskularne bolezni. Hematologija
616.1/.4 Interna medicina
616.2 Bolezni dihal
616.21 Otorinolaringologija
616.3 Bolezni prebavil. Gastroenterologija
616.31 Stomatologija. Ustna votlina. Bolezni ust in zob
616.379 Langerhansovi otočki. Sladkorna bolezen
616.4 Bolezni limfnega sistema, hematopoetskih organov, endokrinih žlez
616.5 Koža. Klinična dermatologija. Kožne bolezni
616.6 Patologija urogenitalnega sistema. Bolezni sečil in spolnih organov. Urologija
616.7 Patologija lokomotoričnih organov. Skelet in lokomotorični sistem
616.8 Nevrologija. Nevropatologija. Živčevje
616.89 Psihiatrija. Psihopatologija. Duševne motnje. Duševne bolezni. Vedenjske in čustvene motnje
616.9 Infekcijske bolezni. AIDS. Venerologija
617 Kirurgija
617.3 Ortopedija
617.7 Oftalmologija. Očesne bolezni
618 Ginekologija. Porodništvo
618.1 Ginekologija. Patologija ženskih spolnih organov
618.2/.7 Porodništvo. Nosečnost. Poporodna doba
62 Inženirstvo. Tehnologija na splošno
62-5 Obratovanje in regulacija strojev in procesov
620.1/.2 Preiskava materiala. Napake v materialu. Zaščita materiala. Nauk o materialih
620.3 Nanotehnologija
620.9 Energetika na splošno
620.92/.98 Alternativni viri energije
621 Strojništvo
621.039 Jedrska tehnika. Atomska industrija
621.039.58 Problemi varnosti pri jedrskih fisijskih reaktorjih
621.039.7 Ravnanje z radioaktivnimi odpadki
621.1 Proizvodnja in izkoriščanje vodne pare. Parni pogonski stroji
621.22 Hidravlična energija. Hidravlični stroji
621.3 Elektrotehnika
621.31 Elektroenergetika
621.311 Elektrarne. Električna omrežja. Elektrifikacija
621.313/.314 Električni stroji. Pretvarjanje električne energije. Transformatorji. Usmerniki
621.317 Električna merjenja
621.35/.36 Elektrokemijska tehnika. Termoelektrotehnika
621.38 Elektronika. Rentgenska tehnika
621.39 Telekomunikacijska tehnika
621.396/.398 Radiotehnika. TV tehnika. Video tehnika
621.4 Toplotni pogonski stroji (razen parnih)
621.5/.6 Pnevmatski stroji. Hladilna tehnika. Kompresorji. Postopki s plini. Skladiščenje in distribucija
621.7 Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava
621.7+621.9 Obdelava materiala
621.74 Livarstvo
621.791 Varilstvo
621.798 Pakiranje. Oprema in stroji za pakiranje
621.8 Strojni elementi. Dvigala. Mazanje
621.9 Obdelava z odrezovanjem. Obdelava pločevine. Globoki vlek
622 Rudarstvo. Rudarska tehnika. Rudarska dela
622.3 Rudarstvo (posamezne panoge npr.: pridobivanje nafte, premogovniki...)
622.7 Bogatenje mineralnih surovin
622.8 Jamske nesreče. Nevarnost v jami
623 Vojna tehnika
624 Gradbena tehnika. Gradbeništvo (Gradbena dela GLEJ: 69, Gradbeni materiali GLEJ: 691, Gradbeni deli GLEJ: 692)
624+69 Gradbena tehnika. Gradbeništvo
624.04 Gradbena statika
624.07 Gradbene konstrukcije
625 Tehnika kopenskih prometnih poti. Gradnja železnic, cest in poti
625.1 Železniške proge, gradnja
625.7/.8 Ceste, gradnja
626/627 Hidrotehnika
628 Sanitarna tehnika. Zdravstvena tehnika. Voda. Sanitarne naprave. Svetlobna tehnika
628.1 Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode
628.3 Odpadne vode
628.4 Komunalna higiena
628.5 Industrijska higiena. Tehnična zaščita
629 Tehnika vozil
629.3 Tehnika kopenskih vozil (razen tirnih)
629.4 Tehnika tirnih vozil
629.5 Tehnika vodnih plovil
629.7 Tehnika zračnih vozil. Astronavtika. Vesoljska tehnika
63 Kmetijstvo ter sorodne vede in tehnologije
630 Gozdarstvo
630*1 Okoljski dejavniki. Biologija gozda
630*2 Gojenje gozdov
630*3 Študij dela v gozdarstvu. Sečnja in prevoz lesa. Gozdarsko inženirstvo
630*4 Poškodbe in varstvo gozdov
630*5 Dendrometrija. Prirastek, rast in struktura sestojev
630*6 Urejanje gozdov. Ekonomika gozdarskega poslovanja
630*7 Trženje gozdnih proizvodov. Ekonomika gozdnega transporta in lesne industrije
630*8 Gozdni proizvodi in njihova uporaba
630*9 Gozdovi in gozdarstvo z nacionalnega vidika. Gozdarska politika. Družbenoekonomski vidik gozdarstva
631 Kmetijstvo
631.147 Ekološko in organsko kmetijstvo. Ekološke kmetije
631.4 Pedologija. Raziskovanje tal
631.5 Kmetijska dela
632 Poškodbe rastlin. Rastlinske bolezni. Rastlinski škodljivci. Varstvo rastlin
633 Poljščine. Poljedelstvo
634.1/.7 Sadjarstvo
634.8+663.2 Vinogradništvo. Vinarstvo. Enologija
635 Vrtne rastline. Vrtnarstvo
635.9 Okrasne rastline. Okrasno vrtnarstvo
636 Živinoreja na splošno. Vzreja domačih živali
636.09 Veterinarstvo
636.09:616 Bolezni domačih živali
636.1/.9 Domače živali
636.6/.9 Male živali. Hišni ljubljenčki
636/637 Živinoreja. Proizvodi domačih živali
637 Proizvodi domačih živali in divjadi
638 Gojenje žuželk in drugih členonožcev. Čebelarstvo. Čebelji proizvodi
639 Lov. Ribolov. Ribogojstvo
639.34 Gojenje okrasnih rib. Akvaristika
64 Gospodinjstvo. Stanovanje
640 Vrste gospodinjstev. Gostinstvo. Hotelirstvo
641 Živila. Kuhanje
654 Telekomunikacije in službe obveščanja (organizacija, servisi)
655 Grafična industrija. Tiskarstvo. Založništvo. Knjigotrštvo
655.1 Tiskarstvo
655.4/.5 Založništvo in knjigotrštvo
656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa
656.052 Upravljanje vozil. Navigacija. Manevriranje
656.1 Cestni transport. Cestni promet
656.2 Železniški transport. Železniški promet
656.6 Pomorski promet. Promet po vodi. Plovba
656.7 Zračni transport. Zračni promet
656.8 Poštne službe in administracija
656.835 Poštne znamke. Filatelija
657 Knjigovodstvo
657.3 Proračuni. Zapiranje računov. Poslovne knjige. Bilance
657.4 Konti. Konti planov. Stroškovno računovodstvo
657.6 Kontrola. Pregled knjigovodskega poslovanja
658 Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija
658.1 Oblike podjetij. Finance
658.14/.17 Financiranje.Kapitalizacija. Poslovne finance
658.152 Vlaganje kapitala. Osnovna sredstva. Investicije. Koriščenje investicijskega kapitala
658.2 Stavbe in prostori. Obratna sredstva
658.3 Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje
658.5 Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje
658.562 Kontrola operacij. Nadzor proizvodnje. Kontrola in inšpekcija kvalitete
658.6 Komercialna organizacija in praksa. Blago. Servisi
658.6/.9 Trgovinska tehnika. Nabava. Prodaja
658.7 Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami
658.8 Prodaja. Distribucija
659 Stiki z javnostjo. Reklama
659.1 Oglaševanje
659.2 Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi
659.2:004 Informatika
659.2:681.3 Informatika
659.3 Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti
659.3/.4 Obveščanje javnosti. Stiki z javnostjo. Množične komunikacije. Množični mediji
659.4 Odnosi z javnostmi
66 Kemijska tehnologija. Kemijske in sorodne industrije
66.02 Kemijska procesna tehnika in oprema na splošno
661 Kemikalije. Kemijski produkti
662 Eksplozivi. Goriva
663 Industrijska mikrobiologija. Industrijska mikologija. Pivovarstvo, vrenja. Industrija pijač. Industrija poživil
664 Proizvodnja in konzerviranje živil
665 Olja. Maščobe. Voski. Adhezivi. Gume. Smole
665.5 Eterična olja. Parfumerija. Kozmetika. Kozmetični izdelki
665.6/.7 Procesi in produkti industrije nafte in sorodnih industrij
666 Industrija stekla. Keramika. Cement in beton
667 Industrija barvil
669 Metalurgija
669.1 Črna metalurgija. Železo in jeklo
669.2/.8 Metalurgija neželeznih kovin. Neželezne kovine
67/68 Razne industrije, obrti in rokodelstva
674 Lesna industrija
675 Usnjarska industrija, vključno z izdelavo krzna in umetnega usnja
676 Industrija celuloze, papirja in kartona
677 Tekstilna industrija
678 Industrija makromolekulskih snovi. Industrija kavčuka. Industrija umetnih snovi
681 Fina mehanika in instrumenti
681.3 Računalniki. Strojna oprema. Avtomatska obdelava podatkov
681.3.06 Računalniki. Programska oprema. (Računalniško programiranje (teorija,jeziki,logika) glej: 519.68)
681.324 Računalniške mreže
681.5 Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi
681.8 Tehnična akustika (Glasbila glej: 780.6/.7)
684 Pohištvene in podobne industrije. Proizvodnja pohištva. Tapetništvo
687 Oblačilna industrija. Kozmetična industrija in podobne obrti
69 Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela
691 Gradiva. Konstrukcijski deli
692 Gradbeni deli in stavbni elementi
693 Zidarstvo
694 Lesena gradnja. Tesarstvo. Stavbno mizarstvo
696 Sanitarne, plinske, parne in električne naprave v poslopjih in ustrezne inštalaterske obrti
697 Ogrevanje. Zračenje. Hlajenje. Klimatizacija zgradb
699.8 Zaščita gradbenih objektov. Toplotna zaščita. Zvočna zaščita. Potresno varna gradnja
7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport
7(1/9) Umetnost glede na krajevno razvrstitev
7.01 Teorija in filozofija umetnosti. Principi oblikovanja, proporcev, optičnega učinka
7.02 Tehnika. Obrtna spretnost
7.025 Škoda, kvarjenje, odstranitev umetnin. Ohranjanje, zaščita umetnin
7.03 Umetniška obdobja in faze. Šole, stili, vplivi
7.036/.038 Sodobna, abstraktna umetnost
7.04 Motiv in vsebina umetniške upodobitve. Ikonografija. Ikonologija. Dekoracija. Okras
7.046 Cerkvena umetnost
7.05 Uporaba umetnosti v industriji, trgovini, doma, v vsakdanjem življenju. Industrijsko, komercialno oblikovanje itd.
7.07 Poklici in dejavnosti v zvezi z umetnostjo in razvedrilom
71 Urejanje prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja. Pokrajine, parki, vrtovi
71/72 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Arhitektura
711.4 Urbanizem. Urbani razvoj. Pozidana območja. Urbane aglomeracije. Naselja
712 Urejanje krajine (naravne in načrtovane)
719 Varstvo podeželskih in mestnih javnih dobrin
719:502 Naravni spomeniki
719:7 Umetnostni spomeniki
72 Arhitektura
72(1/9) Arhitektura glede na krajevno razvrstitev
72.01 Teorija in filozofija arhitekture. Načela načrtovanja, proporcev, optičnega učinka
72.03 Obdobja in faze v arhitekturi. Šole, stili, vplivi
72.04 Arhitektonski detajli in dodelave
72.05 Deli in prostori, načrtovanje za posebno uporabo
72.071 Arhitekti
725 Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura
726 Religiozna, cerkvena arhitektura. Cerkvene in pokopališke zgradbe
727 Zgradbe za izobraževalne, znanstvene in kulturne namene
728 Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe
728.8 Velike stanovanjske zgradbe. Gradovi. Graščine. Dvorci
728.81 Gradovi. Graščine. Dvorci
73 Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt)
73/76 Upodabljajoče umetnosti
73/76(083.824) Razstavni katalogi upodabljajočih umetnosti
730 Skulpture splošno. Kiparstvo
730(1/9) Kiparstvo glede na krajevno razvrstitev
730.03 Obdobja in faze v kiparstvu
730.071 Kiparji
737 Numizmatika
74 Risanje. Oblikovanje. Uporabna umetnost
741.5 Karikature. Satirične in humoristične risbe
744 Linearno in geometrično risanje. Tehnično risanje
745/749 Industrijska in domača umetnost in obrt. Uporabna umetnost
745/749(083.824) Razstavni katalogi uporabne umetnosti
746 Ročna dela. Umetniško pletenje, kvačkanje, vezenje
747 Notranja oprema
75 Slikarstvo
75(1/9) Slikarstvo glede na krajevno razvrstitev
75.03 Obdobja in faze v slikarstvu. Slikarske šole, stili, vplivi
75.071 Slikarji. Grafiki
76 Grafična umetnost. Grafika
766 Uporabna grafična umetnost. Komercialna grafika
77 Fotografija in podobni postopki
77-051 Fotografi
77.02 Fotografski postopki
77.03/.08 Vrste fotografiranja in fotografij
77.04 Umetniška fotografija. Fotografije glede na motiv
77.04(083.824) Razstavni katalogi umetniške fotografije
77.071 Fotografi
778 Posebne fotografske tehnike. Reprografija. Mikrografija. Projekcija
778.5 Kinematografija. Filmska fotografija
78 Glasba
78(1/9) Glasba glede na krajevno razvrstitev
78(497.4) Slovenska glasba
78.01 Filozofija glasbe
78.03 Obdobja in razvojne stopnje v zgodovini glasbe. Šole, slogi in vplivi
78.07 Poklici in dejavnosti v glasbi
78.08 Glasbene oblike
780.6/.7 Glasbila. Glasbeni inštrumenti. Glasbeni pripomočki
780.8 Glasba za posamezne inštrumente
781 Teorije glasbe
782 Odrska glasba. Opera
782/785 Glasbene zvrsti
783 Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba
784 Vokalna glasba
784.4 Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke
784.6 Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi
784.66 Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd.
784.9 Vokalna tehnika. Pouk petja. Solfeggio
785 Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz
786/789 Glasba za posamezne inštrumente (Glasbeni inštrumenti glej: 780.6/.7)
78:37 Glasbena vzgoja. Glasba (učbeniki)
791 Kinematografija. Film
791(1/9) Film glede na krajevno razvrstitev
791(497.4) Slovenski film
791.2 Filmske zvrsti, žanri. Filmski motivi
791.228 Animacija. Risanke (animirani filmi)
791.229.2 Dokumentarni filmi
791.3 Filmska estetika, teorija in kritika
791.6 Film kot industrija. Filmska produkcija. Režija. Igra
791.7/.8 Javna igrišča, zabavišča, cirkusi in druge predstave za zabavo
792 Gledališče. Gledališke predstave
792(1/9) Gledališče glede na krajevno razvrstitev
792(497.4) Slovensko gledališče
792.02 Gledališka tehnika. Režija. Igra. Vloge
792.02/.09 Gledališki umetniki. Gledališka tehnika
792.07 Poklici in dejavnosti v zvezi z gledališčem
792.2/.9 Gledališke zvrsti
793.2/.8 Družabna zabava in razvedrilo. Umetnost giba. Ples. Družabne igre
793/794 Družabne zabave. Ples. Igre s kartami. Namizne igre
794.1/.9 Namizne igre. Šah. Igre s kartami. Igre na srečo
796.01 Šport, teorija. Metodologija. Trening. Etika. Estetika. Kineziologija
796.02/.09 Tehnična vprašanja športa. Športna gibanja. Taktika. Pravila. Tekmovanja
796.07 Načini športnega udejstvovanja. Športniki
796.1/.2 Igre in rekreacija na prostem. Otroške igre
796.3 Igre z žogo
796.4 Gimnastika. Akrobatika. Atletika
796.5 Popotništvo. Hoja. Pohodništvo. Pešačenje. Korakanje. Gorništvo. Taborjenje
796.6/.7 Športi na kolesih. Kolesarjenje. Kotalkanje. Avtomobilizem. Motociklizem
796.8 Borilni športi. Samoobrambni športi. Težka atletika. Preizkusi moči
796.9 Zimski športi. Igre na ledu. Smučanje. Sankanje
796/799 Šport. Športne igre
797 Vodni športi. Športi v zraku
798 Jahanje in vožnja s konji. Jahalni šport in športi z drugimi živalmi
798/799 Konjeništvo. Lov. Ribolov. Strelstvo
799 Športni ribolov. Športni lov. Streljanje in streljanje v tarčo
80 Filologija (splošno)
801.6 Prozodija: meter, ritem, rima in teorija verza
801.7 Pomožne vede in filologija. Hermenevtika. Tekstna kritika
801.73 Hermenevtika. Tekstna kritika, interpretacija, razlaga. Ocena. Eksegeza
808 Govorništvo. Učinkovita raba jezika. Kreativno pisanje
81 Jezikoslovje in jeziki
81'1 Splošno jezikoslovje
81'22 Splošna teorija znamenj v razmerju do jezikoslovja. Znamenjeslovje. Semiotika
81'23 Duševnostno jezikoslovje (psiholingvistika). Psihologija jezika
81'24 Praktično znanje jezikov (Učbeniki glej: posamezni jeziki)
81'25 Teorija prevajanja. Prevajanje
81'27 Družbenostno jezikoslovje. Raba jezika
81'28 Narečjeslovje. Zemljepisno jezikoslovje. Področno jezikoslovje
81'32 Matematično jezikoslovje
81'33 Uporabno jezikoslovje
81'34 Glasoslovje. Fonologija
81'36 Slovnica
81'373 Besedoslovje. Etimologija. Besedotvorje
81'374 Slovaropisje. Leksikografija. Slovarji: sestava in vsebina
81'38 Stilistika
81'42 Besediloslovje. Razčlemba besedovanja
81-11 Jezikoslovne šole in smeri
811 Jeziki
811.1 Indoevropski jeziki, razen orientalskih (Orientalski indoevropski jeziki glej: 811.2/.3)
811.11 Germanski jeziki
811.111 Angleščina
811.111(075) Angleščina (učbeniki)
811.112 Nemščina
811.112.2 Nemščina
811.112.2(075) Nemščina (učbeniki)
811.124 Latinščina (klasična in moderna)
811.124+811.14 Klasični jeziki
811.13 Romanski jeziki
811.131.1 Italijanščina
811.131.1(075) Italijanščina (učbeniki)
811.133.1 Francoščina
811.133.1(075) Francoščina (učbeniki)
811.134.2 Španščina
811.134.2(075) Španščina (učbeniki)
811.14 Grščina (klasična in moderna)
811.16/.17 Slovanski jeziki. Baltski jezik
811.161 Ruščina. Drugi vzhodnoslovanski jeziki
811.161.1(075) Ruščina (učbeniki)
811.162 Zahodnoslovanski jeziki
811.163 Južnoslovanski jeziki
811.163.4 Srbščina. Hrvaščina
811.163.4(075) Srbščina (učbeniki). Hrvaščina (učbeniki)
811.163.41/.42 Srbohrvaščina
811.163.6 Slovenščina
811.163.6(075) Slovenščina (učbeniki)
811.18 Albanščina
811.2/.3 Ostali indoevropski jeziki. Mrtvi jeziki
811.21/.41 Drugi indoevropski jeziki. Orientalski jeziki. Hamitski jeziki
811.4 Afro-azijski jeziki (hebrejščina, arabščina). Jeziki podsaharske Afrike
811.51/.71 Azijski jeziki. Finščina. Madžarščina
811.8 Indijanski jeziki
811.9 Umetni jeziki
81:1 Filozofija jezika
82 Književnost
82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika. Literarna veda
82.02 Literarne šole, smeri, tokovi in gibanja
82.09 Literarna kritika. Literarne študije
821 Književnosti posameznih jezikov
821.0 Svetovna književnost (študije)
821.09 Svetovna književnost (študije)
821.1 Germanske književnosti
821.1.09 Germanske književnosti (študije)
821.1/.8 Književnost posameznih narodov
821.11 Germanske književnosti
821.11.09 Germanske književnosti (študije)
821.111 Angleška književnost
821.111(...) Ostale angleške književnosti, dežel Commonwealtha, Kanade, Avstralije (vključno študije)
821.111(73) Ameriška književnost
821.111(73).09 Ameriška književnost (študije)
821.111.09 Angleška književnost (študije)
821.112.2 Nemška književnost (vključno avstrijska, švicarska, jidiš)
821.112.2.09 Nemška književnost (študije)
821.124 Latinska književnost (vključno študije)
821.124+821.14 Klasične književnosti (vključno študije)
821.124.09 Latinska književnost (študije)
821.13 Romanske književnosti (vključno študije)
821.131.1 Italijanska književnost
821.131.1.09 Italijanska književnost (študije)
821.133.1 Francoska književnost
821.133.1.09 Francoska književnost (študije)
821.134(7/8) Latinskoameriške književnosti
821.134(7/8).09 Latinskoameriške književnosti (študije)
821.134.2 Španska književnost
821.134.2.09 Španska književnost (študije)
821.14 Grška književnost (vključno študije)
821.14.09 Grška književnost (študije)
821.16.09 Slovanske književnosti (študije)
821.16/.17 Slovanske književnosti. Baltske književnosti
821.161.1 Ruska književnost
821.161.1.09 Ruska književnost (študije)
821.162.1 Poljska književnost (vključno študije)
821.162.3 Češka književnost (vključno študije)
821.162.3/.4 Češka književnost. Slovaška književnost
821.162.4 Slovaška književnost (vključno študije)
821.163 Južnoslovanske književnosti (vključno študije)
821.163.4 Srbska in hrvaška književnost
821.163.4(497.6) Srbska in hrvaška književnost v BiH (vključno študije)
821.163.4.09 Srbska in hrvaška književnost (študije)
821.163.41 Srbska književnost (vključno študije)
821.163.42 Hrvaška književnost (vključno študije)
821.163.6 Slovenska književnost
821.163.6(075) Slovenska književnost (čitanke, učbeniki)
821.163.6-93 Slovenska mladinska književnost (vključno študije)
821.163.6.09 Slovenska književnost (študije)
821.18 Albanska književnost
821.2/.3 Orientalske književnosti (vključno študije)
821.21/.41 Orientalske književnosti. Semitske književnosti (vključno študije)
821.4 Afro-azijske književnosti (hebrejska, arabska). Književnosti podsaharske Afrike (vključno študije)
821.51/.71 Uralo-altajske književnosti. Azijske književnosti (vključno študije)
821.511.141 Madžarska književnost (vključno študije)
821.8 Ameriška književnost domorodcev. Ameriške indijanske književnosti
821.81/.82 Indijanske književnosti
821.81/.87 Indijanske književnosti (vključno študije)
82:111.852 Literarna estetika. Literarni okus
902 Arheologija. Arheološke metode in tehnike
902/904 Arheologija
903/904 Prazgodovina. Kulturni ostanki zgodovinskih dob
908 Preučevanje področij. Preučevanje krajev. Domoznanstvo
908(4) Domoznanstvo evropskih držav
908(497.4) Domoznanstvo Slovenije
908(497.4a/ž) Domoznanstvo posameznih krajev v Sloveniji
908(5/9) Domoznanstvo neevropskih držav
91 Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja
910.1 Geografija kot znanost. Metodologija
910.4 Potovanja. Odprave
911 Splošna geografija. Znanost o geografskih faktorjih (sistematska geografija). Teoretična geografija. Fizična geografija. Družbena geografija
912 Neliterarni, netekstovni prikazi regije. Zemljevidi. Atlasi. Globusi
913 Regionalna geografija
913(4) Geografija evropskih držav
913(497.4) Geografija Slovenije
913(497.4a/ž) Geografija posameznih krajev v Sloveniji
913(5/9) Geografija neevropskih držav
929 Biografske in sorodne študije. Osebne biografije in skupinske biografije
929(=163.6) Osebne in skupinske biografije Slovencev
929.5 Genealogija
929.6/.9 Heraldika. častni naslovi. Odlikovanja. Zastave
93/94 Zgodovina
930 Zgodovinska znanost. Zgodovinopisje. Filozofija zgodovine
930.2 Metodologija zgodovine. Pomožne zgodovinske vede. Diplomatika. Epigrafika
930.25 Arhivistika. Arhivi
930.85 Zgodovina civilizacije. Kulturna zgodovina
930.85(497.4) Kulturna zgodovina Slovenije
94(100) Svetovna zgodovina
94(100)".../04" Splošna antična zgodovina. Zgodovina antičnih ljudstev
94(100)".../05" Svetovna zgodovina, stari vek
94(100)"04/18" Splošna srednjeveška in novoveška zgodovina
94(100)"05/..." Svetovna zgodovina, srednji in novi vek
94(100)"19/20" Splošna zgodovina 20. in 21. stoletja
94(100)"1914/1918" Prva svetovna vojna
94(100)"1939/1945" Druga svetovna vojna
94(3) Zgodovina antičnega sveta
94(37) Zgodovina antičnega Rima
94(38) Zgodovina antične Grčije
94(4) Zgodovina Evrope
94(4)"0375/1492" Zgodovina Evrope v srednjem veku
94(4)"1492/1914" Zgodovina Evrope v novem veku
94(4)"19/20" Zgodovina Evrope v 20. in 21. stoletju
94(41/49) Zgodovina posameznih evropskih držav
94(497.1) Zgodovina Jugoslavije (do 1991)
94(497.4) Zgodovina Slovenije
94(497.4a/ž) Zgodovina posameznih krajev v Sloveniji
94(5/9) Zgodovina neevropskih držav
fik fiktivna koda