Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Zunajzemeljsko življenje

Zunajzemeljsko življenje
= Extraterrestrial life
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela o zunajzemeljskih oblikah življenja. Dela o procesih, ki se odvijajo v vesolju in so relevantni v biološkem smislu, predvsem glede izvora in evolucije življenja, najdemo pod Eksobiologija. Dela o človeku ali drugih oblikah zemeljskega življenja med bivanjem v vesolju najdemo pod Vesoljska biologija.
< Uporabljeno za:
Ekstraterestrialno življenje
Ekstraterestrično življenje
Izvenzemeljsko življenje
Nezemeljsko življenje
Življenje na drugih planetih
>><< Sorodni izrazi:
Sears: Life on other planets
MeSH: Exobiology
UDK: 52 // 57
SGC-ID = 1043304
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  13.06.2002
Zadnja sprememba:  13.09.2017
Poišči povezane bibliografske zapise