Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Književnice

Književnice
= Women authors
Normativni zapis - občno ime
< Uporabljeno za:
Avtorice
Beletristke
Leposlovke
Literatke
<< Širši izrazi:
Glej tudi gesla vrste "[Pridevnik iz imena jezika, etnične pripadnosti, države ali širšega zemljepisnega območja] književnice", npr. Slovenske književnice; Romske književnice; Švicarske književnice; Evropske književnice
Sears: Women authors
UDK: 316 // 821
SGC-ID = 1101672
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  18.07.2002
Zadnja sprememba:  19.03.2021
Poišči povezane bibliografske zapise