Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Zborniki (posvetovanja)

Zborniki (posvetovanja)
= Conference proceedings
Normativni zapis - občno ime (oblika)
Pod tem geslom najdemo splošna dela o zbornikih s posvetovanj; pod tem geslom in ustreznim geslom v obliki občnega ali lastnega imena najdemo tudi zbornike s posvetovanj na določeno temo, npr. Trubar, Primož, 1508-1586 / Zborniki (posvetovanja); Čebelarstvo / Zborniki (posvetovanja). Splošna dela o posvetovanjih najdemo pod Posvetovanja.
< Uporabljeno za:
Konferenčni zborniki
Konferenčno gradivo
Kongresne publikacije
Kongresni zborniki
Kongresno gradivo
Poročila s konferenc
Poročila s kongresov
Poročila s posvetovanj
Povzetki referatov (posvetovanja)
Simpozijski zborniki
Zborniki predavanj (posvetovanja)
Zborniki predavanj in referatov (posvetovanja)
Zborniki referatov (posvetovanja)
Zborniki s konferenc
Zborniki s kongresov
Zborniki s posvetovanj
Zborniki s simpozijev
>><< Sorodni izrazi:
Viri: Slovenski veliki leksikon, 2003-2005 zbornik (a) // Bibliotekarski terminološki slovar, 2009 konferenčno gradivo // Bibliotekarski terminološki slovar, 2009 kongresno gradivo // Bibliotekarski terminološki slovar, 2009 kongresna publikacija
Sears: Conference proceedings
UDK: 0 // 02
SGC-ID = 1500776
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  27.09.2002
Zadnja sprememba:  13.01.2021
Poišči povezane bibliografske zapise