Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Književniki

Književniki
= Authors
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela o književnikih ne glede na spol ter dela o književnikih moškega spola. Dela, ki govorijo izključno o književnicah, najdemo pod Književnice.
< Uporabljeno za:
Avtorji
Beletristi
Leposlovci
Literati
Pisci
<< Širši izrazi:
Glej tudi gesla vrste "[Pridevnik iz imena jezika, etnične pripadnosti, države ali širšega zemljepisnega območja] književniki, npr. Slovenski književniki; Romski književniki; Švicarski književniki; Evropski književniki
Viri: Slovar slovenskega knjižnega jezika književnik
Sears: Authors
RAMEAU: Écrivains
UDK: 316 // 821
SGC-ID = 166504
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  18.07.2002
Zadnja sprememba:  19.03.2021
Poišči povezane bibliografske zapise