Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Slovenski kriminalni romani

Slovenski kriminalni romani
= Slovenian crime novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenske detektivke (romani)
Slovenske kriminalke (romani)
Slovenski detektivski romani
Slovenski policijski romani
<< Širši izrazi:
>> Ožji izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 25856515
Vpis:  04.09.2020
Zadnja sprememba:  22.10.2021
Poišči povezane bibliografske zapise