Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Slovenski črni romani

Slovenski črni romani
= Slovenian noir novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
<< Širši izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 26901507
Vpis:  21.10.2022