Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Gospodarska pomoč

Gospodarska pomoč
= Economic assistance
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo splošna dela, ki obravnavajo mednarodno ekonomsko pomoč, dano v obliki daril, posojil ali olajševalnih dotacij ipd. Dela o gospodarski pomoči, ki jo nudi posamezna država, najdemo pod gesla vrste "[Pridevnik iz imena države] gospodarska pomoč", npr. Slovenska gospodarska pomoč. Dela o tuji pomoči v obliki tehnične ekspertize najdemo pod Tehnična pomoč.
< Uporabljeno za:
Ekonomska podpora
Ekonomska pomoč
Gospodarska podpora
Mednarodna finančna pomoč
Mednarodna gospodarska pomoč
Pomoč deželam v razvoju
Pomoč državam v razvoju
Pomoč nerazvitim deželam
Pomoč nerazvitim državam
Pomoč tujini
Program tuje pomoči
Razvojna pomoč tujini
Tuja pomoč
Sears: Foreign aid
UDK: 33
SGC-ID = 612456
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  17.09.2002
Zadnja sprememba:  24.11.2020
Poišči povezane bibliografske zapise