Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Subvencije

Subvencije
= Subsidies
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo splošna dela o vseh vrstah javne finančne pomoči; pod tem geslom in ustreznim geslom v obliki občnega imena (gospodarske panoge, ustanove ipd.) najdemo tudi dela o javni finančni podpori določenim gospodarskim panogam, dejavnostim, ustanovam ipd., npr. Kmetijstvo / Subvencije; Varstvo okolja / Subvencije; Muzeji / Subvencije.
< Uporabljeno za:
Družbena denarna podpora
Družbena denarna pomoč
Družbena finančna podpora
Družbena finančna pomoč
Družbene subvencije
Državna denarna podpora
Državna denarna podpora industrije
Državna denarna podpora podjetij
Državna denarna pomoč
Državna denarna pomoč industriji
Državna denarna pomoč podjetjem
Državna finančna podpora
Državna finančna podpora industrije
Državna finančna podpora podjetij
Državna finančna pomoč
Državna finančna pomoč industriji
Državna finančna pomoč podjetjem
Državna nepovratna pomoč
Državna pomoč
Državne donacije
Državne dotacije
Državne premije
Državne subvencije
Državne subvencije industrije
Državne subvencije podjetij
Javna denarna podpora
Javna denarna pomoč
Javna finančna podpora
Javna finančna pomoč
Občinska denarna podpora
Občinska denarna pomoč
Občinska finančna podpora
Občinska finančna pomoč
Občinska pomoč
Občinske subvencije
Premije (subvencije)
Subvencije industrije
Subvencije podjetij
Subvencioniranje industrije
Subvencioniranje podjetij
Subvencioniranje zasebnih podjetij
Vladna denarna podpora
Vladna denarna pomoč
Vladna finančna podpora
Vladna finančna pomoč
Vladna pomoč
Vladne subvencije
Zvezna denarna podpora
Zvezna denarna pomoč
Zvezna finančna podpora
Zvezna finančna pomoč
Zvezna pomoč
Zvezne subvencije
<< Širši izrazi:
Viri: Evroterm: http://www.evroterm.gov.si/ subsidy = subvencija // Veliki moderni poslovni slovar: angleško-slovenski / Lidija Šega, 1997 grant = državna dotacija/subvencija/podpora, nepovratna pomoč // Veliki splošni leksikon, 1997-1998 subvencija
Sears: Subsidies
RAMEAU: Subventions
UDK: 33
SGC-ID = 884072
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  17.09.2002
Zadnja sprememba:  26.10.2015
Poišči povezane bibliografske zapise