Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Imaging Science and Technology za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije Journal of Imaging Science and Technology
ISSN 1062-3701/1943-3522
Faktor vpliva 1.672
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1706 2504 3107 1600
Computer Science Applications Electronic, Optical and Magnetic Materials Atomic and Molecular Physics, and Optics General Chemistry
Uvrstitev 103/487 28/193 27/151 37/382
Četrtina 1 1 1 1
IFx 1.166 1.111 1.257 0.860
IFmax 1. četrtine 5.936 9.185 19.589 11.212
IFmin 1. četrtine 1.457 1.299 1.348 1.042
IFmax 2. četrtine 1.452 1.298 1.313 1.042
IFmin 2. četrtine 0.932 0.830 0.889 0.624
IFmax 3. četrtine 0.927 0.816 0.880 0.619
IFmin 3. četrtine 0.504 0.459 0.507 0.307
IFmax 4. četrtine 0.502 0.441 0.502 0.306
IFmin 4. četrtine 0.023 0.034 0.014 0.002
ID=172070 Kreiran null
100 a2011cJournal of Imaging Science and TechnologyeUnited Statesj1.672
200 e1062-3701
210 a1943-3522
300 c1706dComputer Science Applicationsu103/487x1.166y1.457z5.9360115.93621.45731.45240.93250.92760.50470.50280.023
300 c2504dElectronic, Optical and Magnetic Materialsu28/193x1.111y1.299z9.1850119.18521.29931.29840.83050.81660.45970.44180.034
300 c3107dAtomic and Molecular Physics, and Opticsu27/151x1.257y1.348z19.58901119.58921.34831.31340.88950.88060.50770.50280.014
300 c1600dGeneral Chemistryu37/382x0.860y1.042z11.21201111.21221.04231.04240.62450.61960.30770.30680.002