Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.501
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 240/387
Četrtina 3
IFx 0.898
IFmax 1. četrtine 11.226
IFmin 1. četrtine 1.097
IFmax 2. četrtine 1.080
IFmin 2. četrtine 0.666
IFmax 3. četrtine 0.660
IFmin 3. četrtine 0.349
IFmax 4. četrtine 0.346
IFmin 4. četrtine 0.005
ID=203545 Kreiran null
100 a2012cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.501
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu240/387x0.898y0.349z0.66003111.22621.09731.08040.66650.66060.34970.34680.005