Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Smart Learning Environments za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Smart Learning Environments
ISSN 2196-7091
Faktor vpliva 4.550

Uvrstitve Science Edition (SE)

1706
Computer Science Applications
Uvrstitev 6/604
Četrtina 1
IFx 1.099
IFmax 1. četrtine 6.354
IFmin 1. četrtine 1.454
IFmax 2. četrtine 1.452
IFmin 2. četrtine 0.853
IFmax 3. četrtine 0.849
IFmin 3. četrtine 0.481
IFmax 4. četrtine 0.481
IFmin 4. četrtine 0.016

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3304
Education
Uvrstitev 5/1059
Četrtina 1
IFx 0.911
IFmax 1. četrtine 6.684
IFmin 1. četrtine 1.183
IFmax 2. četrtine 1.178
IFmin 2. četrtine 0.766
IFmax 3. četrtine 0.762
IFmin 3. četrtine 0.436
IFmax 4. četrtine 0.434
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=277698 Kreiran null
100 a2016cSmart Learning Environmentsj4.550
200 e2196-7091
300 c1706dComputer Science Applicationsu6/604x1.099y1.454z6.3540116.35421.45431.45240.85350.84960.48170.48180.016
400 c3304dEducationu5/1059x0.911y1.183z6.6840116.68421.18331.17840.76650.76260.43670.43480.001