Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Acta Dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica
ISSN 1318-4458/1581-2979
Faktor vpliva 0.716
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

2708 2725
Dermatology Infectious Diseases
Uvrstitev 66/132 148/268
Četrtina 2 3
IFx 0.736 0.932
IFmax 1. četrtine 2.118 9.014
IFmin 1. četrtine 1.156 1.149
IFmax 2. četrtine 1.147 1.142
IFmin 2. četrtine 0.716 0.774
IFmax 3. četrtine 0.712 0.773
IFmin 3. četrtine 0.234 0.450
IFmax 4. četrtine 0.232 0.420
IFmin 4. četrtine 0.000 0.000
ID=289153 Kreiran null
100 a2016cActa Dermatovenerologica Alpina, Panonica et AdriaticaeSloveniaj0.716
200 e1318-4458
210 a1581-2979
300 c2708dDermatologyu66/132x0.736y0.716z1.1470212.11821.15631.14740.71650.71260.23470.23280.000
300 c2725dInfectious Diseasesu148/268x0.932y0.450z0.7730319.01421.14931.14240.77450.77360.45070.42080.000