Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Psychotherapy and Psychosomatics za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Psychotherapy and Psychosomatics
ISSN 0033-3190/1423-0348
Faktor vpliva 2.749
Država Switzerland

Uvrstitve Science Edition (SE)

2738
Psychiatry and Mental Health
Uvrstitev 11/508
Četrtina 1
IFx 0.843
IFmax 1. četrtine 8.948
IFmin 1. četrtine 1.088
IFmax 2. četrtine 1.085
IFmin 2. četrtine 0.728
IFmax 3. četrtine 0.724
IFmin 3. četrtine 0.372
IFmax 4. četrtine 0.370
IFmin 4. četrtine 0.007

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3203 3202
Clinical Psychology Applied Psychology
Uvrstitev 4/266 6/208
Četrtina 1 1
IFx 0.830 1.047
IFmax 1. četrtine 6.009 5.486
IFmin 1. četrtine 1.088 1.356
IFmax 2. četrtine 1.078 1.347
IFmin 2. četrtine 0.724 0.976
IFmax 3. četrtine 0.723 0.959
IFmin 3. četrtine 0.424 0.526
IFmax 4. četrtine 0.412 0.521
IFmin 4. četrtine 0.004 0.027
ID=301543 Kreiran null
100 a2017cPsychotherapy and PsychosomaticseSwitzerlandj2.749
200 e0033-3190
210 a1423-0348
300 c2738dPsychiatry and Mental Healthu11/508x0.843y1.088z8.9480118.94821.08831.08540.72850.72460.37270.37080.007
400 c3203dClinical Psychologyu4/266x0.830y1.088z6.0090116.00921.08831.07840.72450.72360.42470.41280.004
400 c3202dApplied Psychologyu6/208x1.047y1.356z5.4860115.48621.35631.34740.97650.95960.52670.52180.027