Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Studia Mythologica Slavica za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Studia Mythologica Slavica
ISSN 1408-6271/1581-128X
Faktor vpliva 0.379

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3316 3314
Cultural Studies Anthropology
Uvrstitev 538/780 257/334
Četrtina 3 4
IFx 0.718 0.809
IFmax 1. četrtine 3.863 3.179
IFmin 1. četrtine 0.966 1.099
IFmax 2. četrtine 0.958 1.087
IFmin 2. četrtine 0.614 0.684
IFmax 3. četrtine 0.613 0.683
IFmin 3. četrtine 0.321 0.409
IFmax 4. četrtine 0.320 0.405
IFmin 4. četrtine 0.002 0.008
ID=319188 Kreiran null
100 a2017cStudia Mythologica Slavicaj0.379
200 e1408-6271
210 a1581-128X
400 c3316dCultural Studiesu538/780x0.718y0.321z0.6130313.86320.96630.95840.61450.61360.32170.32080.002
400 c3314dAnthropologyu257/334x0.809y0.008z0.4050413.17921.09931.08740.68450.68360.40970.40580.008