Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Translational Lung Cancer Research za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Translational Lung Cancer Research
ISSN 2226-4477/2218-6751
Faktor vpliva 0.892
Država Hong Kong

Uvrstitve Science Edition (SE)

2730
Oncology
Uvrstitev 158/349
Četrtina 2
IFx 1.303
IFmax 1. četrtine 112.075
IFmin 1. četrtine 1.193
IFmax 2. četrtine 1.188
IFmin 2. četrtine 0.827
IFmax 3. četrtine 0.822
IFmin 3. četrtine 0.436
IFmax 4. četrtine 0.419
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=359236 Kreiran null
100 a2019cTranslational Lung Cancer ResearcheHong Kongj0.892
200 e2226-4477
210 a2218-6751
300 c2730dOncologyu158/349x1.303y0.827z1.188021112.07521.19331.18840.82750.82260.43670.41980.004