Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo European Journal of Horticultural Science za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije European Journal of Horticultural Science
ISSN 1611-4426/1611-4434
Faktor vpliva 0.848
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1108
Horticulture
Uvrstitev 39/87
Četrtina 2
IFx 0.883
IFmax 1. četrtine 7.602
IFmin 1. četrtine 1.110
IFmax 2. četrtine 1.100
IFmin 2. četrtine 0.781
IFmax 3. četrtine 0.777
IFmin 3. četrtine 0.461
IFmax 4. četrtine 0.453
IFmin 4. četrtine 0.127
ID=360029 Kreiran null
100 a2019cEuropean Journal of Horticultural ScienceeGermanyj0.848
200 e1611-4426
210 a1611-4434
300 c1108dHorticultureu39/87x0.883y0.781z1.1000217.60221.11031.10040.78150.77760.46170.45380.127