Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Applied Engineering in Agriculture za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Applied Engineering in Agriculture
ISSN 0883-8542/1943-7838
Faktor vpliva 0.577
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2200
General Engineering
Uvrstitev 220/388
Četrtina 3
IFx 0.829
IFmax 1. četrtine 6.682
IFmin 1. četrtine 1.089
IFmax 2. četrtine 1.082
IFmin 2. četrtine 0.677
IFmax 3. četrtine 0.675
IFmin 3. četrtine 0.368
IFmax 4. četrtine 0.366
IFmin 4. četrtine 0.007
ID=365119 Kreiran null
100 a2019cApplied Engineering in AgricultureeUnited Statesj0.577
200 e0883-8542
210 a1943-7838
300 c2200dGeneral Engineeringu220/388x0.829y0.368z0.6750316.68221.08931.08240.67750.67560.36870.36680.007