Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Synthesis Philosophica za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Synthesis Philosophica
ISSN 0352-7875/1848-2317
Faktor vpliva 0.179
Država Croatia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1211
Philosophy
Uvrstitev 450/521
Četrtina 4
IFx 0.712
IFmax 1. četrtine 3.549
IFmin 1. četrtine 0.972
IFmax 2. četrtine 0.970
IFmin 2. četrtine 0.596
IFmax 3. četrtine 0.595
IFmin 3. četrtine 0.306
IFmax 4. četrtine 0.303
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=371979 Kreiran null
100 a2019cSynthesis PhilosophicaeCroatiaj0.179
200 e0352-7875
210 a1848-2317
400 c1211dPhilosophyu450/521x0.712y0.001z0.3030413.54920.97230.97040.59650.59560.30670.30380.001