Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
ISSN 1331-6745
Faktor vpliva 1.036
Država Croatia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1203 3310
Language and Linguistics Linguistics and Language
Uvrstitev 226/765 241/827
Četrtina 2 2
IFx 0.831 0.837
IFmax 1. četrtine 4.500 11.757
IFmin 1. četrtine 1.123 1.128
IFmax 2. četrtine 1.115 1.125
IFmin 2. četrtine 0.699 0.693
IFmax 3. četrtine 0.696 0.692
IFmin 3. četrtine 0.360 0.361
IFmax 4. četrtine 0.359 0.360
IFmin 4. četrtine 0.001 0.001
ID=382861 Kreiran null
100 a2020cRasprave Instituta za Hrvatski Jezik i JezikoslovljeeCroatiaj1.036
200 e1331-6745
400 c1203dLanguage and Linguisticsu226/765x0.831y0.699z1.1150214.50021.12331.11540.69950.69660.36070.35980.001
400 c3310dLinguistics and Languageu241/827x0.837y0.693z1.12502111.75721.12831.12540.69350.69260.36170.36080.001