Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Studia Mythologica Slavica za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Studia Mythologica Slavica
ISSN 1408-6271/1581-128X
Faktor vpliva 0.680

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 3316
Anthropology Cultural Studies
Uvrstitev 203/393 423/929
Četrtina 3 2
IFx 0.820 0.749
IFmax 1. četrtine 4.169 5.196
IFmin 1. četrtine 1.086 1.045
IFmax 2. četrtine 1.085 1.041
IFmin 2. četrtine 0.696 0.615
IFmax 3. četrtine 0.694 0.611
IFmin 3. četrtine 0.406 0.311
IFmax 4. četrtine 0.405 0.311
IFmin 4. četrtine 0.010 0.002
ID=389105 Kreiran null
100 a2020cStudia Mythologica Slavicaj0.680
200 e1408-6271
210 a1581-128X
400 c3314dAnthropologyu203/393x0.820y0.406z0.6940314.16921.08631.08540.69650.69460.40670.40580.010
400 c3316dCultural Studiesu423/929x0.749y0.615z1.0410215.19621.04531.04140.61550.61160.31170.31180.002