Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
1 2 3 4 5
zadetkov: 2.234
Št. Naslov serijske publikacije Leto ISSN Faktor vpliva
1. 4OR 2021 1619-4500/1614-2411 1.499
2. Accounting, Organizations and Society 2021 0361-3682 2.505
3. Acta Cybernetica 2021 0324-721X 0.628
4. Acta Informatica Pragensia 2021 1805-4951 0.346
5. Advances in Decision Sciences 2021 2090-3359/2090-3367 0.388
6. Asia Pacific Journal of Information Systems 2021 2288-5404/2288-6818 0.329
7. Australasian Journal of Information Systems 2021 1449-8618/1326-2238 0.722
8. Big Data 2021 2167-6461/2167-647X 1.647
9. Big Data and Society 2021 2053-9517 3.214
10. Big Data Research 2021 2214-5796 1.899
1 2 3 4 5
zadetkov: 2.234