• Karta e gjelbër : Shqipëria... (kapaku)
  Karta e gjelbër : Shqipëria 2025 : rimodelimi i zhvillimit ekonomik në kontekstet lokale
  Lloji i materialit - libër ; të rritur (joletrar)
  Botimi dhe prodhimi - Tiranë : Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2017
  Gjuha - shqipe
  ISBN - 978-9928-237-01-9
  COBISS.AL-ID - 1538271472

Përmbajtjet digjitale: dCOBISS


pdf


Rezervoni materialin në vendndodhjen e dëshiruar për tërheqje.

Vendi për tërheqjen e materialit Statusi i materialit Rezervimi
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Numri i vendit – vendndodhja, nr. i inventarit... Statusi i kopjes
Fondi i librit
0000000033 KARTA E GJELBËR
IN: 100066756
Fondi i librit
33 KARTA E GJELBËR
IN: 100066756
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000033 KARTA E GJELBËR
IN: 100066755
Fondi i librit
33 KARTA E GJELBËR
IN: 100066755
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
loading ...
loading ...
loading ...