• Këngë popullore nga Çamëria (kapaku)
  Këngë popullore nga Çamëria
  Rrapaj, Fatos M.
  Lloji i materialit - libër
  Botimi - Bot. 2
  Botimi dhe prodhimi - Tiranë : Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2019
  Gjuha - shqipe
  ISBN - 978-9928-237-57-6
  COBISS.AL-ID - 2049168432

Përmbajtjet digjitale: dCOBISS


pdf


Rezervoni materialin në vendndodhjen e dëshiruar për tërheqje.

Vendi për tërheqjen e materialit Statusi i materialit Rezervimi
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Numri i vendit – vendndodhja, nr. i inventarit... Statusi i kopjes
Fondi i librit
0000000039 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068686
Fondi i librit
39 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068686
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000039 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068683
Fondi i librit
39 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068683
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000039 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068685
Fondi i librit
39 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068685
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000039 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068684
Fondi i librit
39 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068684
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000039 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068687
Fondi i librit
39 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN: 100068687
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000398 RRAPAJ FATOS M. Këngë popullore nga
IN: 100369380
Fondi i librit
398 RRAPAJ FATOS M. Këngë popullore nga
IN: 100369380
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000039 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN:
Fondi i librit
39 RRAPAJ F. Këngë popullore
IN:
nuk është për huazim
loading ...
loading ...
loading ...