• Dhimitër S. Shuteriqi : bib... (kapaku)
  Dhimitër S. Shuteriqi : bibliografi personale për periudhën 1933-2019
  Vaqarri, Sabina, Prifti
  Lloji i materialit - libër ; të rritur (joletrar)
  Botimi dhe prodhimi - Tiranë : Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2019
  Gjuha - shqipe
  ISBN - 978-9928-237-72-9
  COBISS.AL-ID - 333877760

Përmbajtjet digjitale: dCOBISS


pdf


Rezervoni materialin në vendndodhjen e dëshiruar për tërheqje.

Vendi për tërheqjen e materialit Statusi i materialit Rezervimi
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Numri i vendit – vendndodhja, nr. i inventarit... Statusi i kopjes
Fondi i librit
0000000015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068727
Fondi i librit
015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068727
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068725
Fondi i librit
015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068725
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100069384
Fondi i librit
015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100069384
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068726
Fondi i librit
015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068726
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068728
Fondi i librit
015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068728
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068729
Fondi i librit
015 VAQARRI S. Dhimitër S. Shuteriqi
IN: 100068729
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
loading ...
loading ...
loading ...