• Shaban Demiraj : bibliografi personale për periudhën 1944-2019
  Buzo, Mirlona ; Vaqarri, Sabina, Prifti
  Lloji i materialit - libër ; të rritur (joletrar)
  Botimi dhe prodhimi - Tiranë : Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2021
  Gjuha - shqipe
  ISBN - 978-9928-339-45-4
  COBISS.AL-ID - 334643456

Përmbajtjet digjitale: dCOBISS


pdf


Rezervoni materialin në vendndodhjen e dëshiruar për tërheqje.

Vendi për tërheqjen e materialit Statusi i materialit Rezervimi
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Numri i vendit – vendndodhja, nr. i inventarit... Statusi i kopjes
Fondi i librit
0000000015 SHABAN DEMIRAJ
IN: 100069223
Fondi i librit
015 SHABAN DEMIRAJ
IN: 100069223
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000015 SHABAN DEMIRAJ
IN: 100069224
Fondi i librit
015 SHABAN DEMIRAJ
IN: 100069224
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
Fondi i librit
0000000015 SHABAN DEMIRAJ
IN: 100069225
Fondi i librit
015 SHABAN DEMIRAJ
IN: 100069225
i disponueshëm - jashtë bibliotekës, periudha e huazimit: 14 ditë
loading ...
loading ...
loading ...