Kërkimi i specializuar

COBISS plus logo
Kërkimi i thjeshtë    Kërkimi i avancuar   
Pyetja për
kërkim
Biblioteka
Kërko materialin në katalogun e përbashkët të bibliotekave të Shqipërisë. COBISS+ mund ta përdorin të gjithë: kërkuesit shkencorë, nxënësit, studentët, prindërit, profesorët, pensionistët... Më shumë...
Lista e të gjitha bibliotekave
Hyrja në Profili im
Hyrja ju mundëson qasje në informacionet për materialet tuaja të huazuara dhe të rezervuara. Në profilin tuaj mund të rregulloni ndërfaqen, të ruani kërkimin dhe të krijoni raftet, në të cilat mund të ruani regjistrimet për materialet etj. Më shumë...