CONOR – skedari i njësuar i emrave vetjakë dhe të organizatave

CONOR është baza e njësuar e emrave të autorëve (personalë dhe të organizatave).

Përmbajtja

CONOR përmban regjistrime të njësuara me të dhëna për autorët. Kjo bazë është krijuar për kontrollin e njësuar të emrave vetjakë dhe emrave të organizatave. Kontrolli i njësuar bazohet në lidhjen midis regjistrimeve bibliografike dhe atyre të njësuara.

Regjistrimet e njësuara përmbajnë pikëqasjet e njësuara, të cilat janë të përcaktuara në mënyrë uniforme për përdorim në të gjithë sistemin për katalogim, si dhe të dhënat e tjera siç janë variantet e pikëqasjeve, pikëqasjet në lidhshmëri, shënimet etj. Kjo bazë e të dhënave përditësohet çdo ditë.

Lista e parashtesave dhe prapashtesave për kërkim

Lista e parashtesave për kërkim

Duke përdorur parashtesat për kërkim ju përcaktoni indeksin për kërkim, sipas të cilit dëshironi të kërkoni. Në vazhdim është paraqitur lista e parashtesave për kërkim, kuptimi i tyre dhe shembujt:

KuptimiParashtesaShembulli i kërkimit
Emri i organizatësCB=CB=AKADEMI*
Gjuha që e përdorë personi/organizataLA=LA=alb
Vendi i tak./shtesa te emri i org.CP=CP=Tiranë
Numri LCLC=LC=DLC
KombësiaNA=NA=alb
Emër vetjakPN=PN=Frashëri, Kristo
Kodi i kërkuesit shkencorAS=AS=00728
Kodi i institucionit/organizatësFC=FC=3-101
Pikëqasje e njësuar – emër vetjakPH=PH=Frashëri*

Lista e prapashtesave për kërkim

Te kërkimi me fjalë, fjalëve mund t'u shtoni prapashtesën për kërkim dhe në këtë mënyrë të kufizoni kërkimin e fjalëve në indeksin e veçantë për kërkim. Në vazhdim është paraqitur lista e prapashtesave për kërkim, kuptimi i tyre dhe shembujt:

KuptimiPrapashtesaShembulli i kërkimit
Emri i organizatës/CBmuzeu/CB
Vendi i tak./shtesa te emri i org ./CPShkodër/CP
Shënime/NThistoria/NT
Emër vetjak/PNFishta//PN

Informacionet për bazën e të dhënave dhe ofertuesin

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: faktike
 • Lloji i të dhënave: të dhëna për emrat vetjakë dhe të organizatave
 • Numri i regjistrimeve: mbi 40.000
 • Përditësimi: çdo ditë

Informacione për ofertuesin:

 • Prodhuesi: Shërbimi COBISS Shqiptar
 • Telefoni: +355 068 200 15 49
 • E-mail: sherbimi@al.cobiss.net
 • URL: http://www.al.cobiss.net/

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: faktike
 • Lloji i të dhënave: të dhëna për emrat vetjakë dhe të organizatave
 • Numri i regjistrimeve:
 • Përditësimi: çdo ditë

Informacione për ofertuesin:

 • Prodhuesi: Qendra BVM
 • Adresa: bul. Goce Delčev 6, 1000 Skopje
 • Telefoni: +389 2 3230 151, lok. 200
 • Faksi: +389 2 3326 846
 • E-mail: vbmkservis@nubsk.edu.mk
 • URL: http://www.mk.cobiss.net/

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: faktike
 • Lloji i të dhënave: të dhëna për emrat vetjakë dhe të organizatave
 • Numri i regjistrimeve: mbi 5.000
 • Përditësimi: çdo ditë

Informacione për ofertuesin:

 • Telefoni: +383 (0)43 509 419
 • E-mail: sherbimi@ks.cobiss.net
 • URL: http://www.ks.cobiss.net/