Bibliotekat në sistemin COBISS.AL

Emri Vendi Akronimi Kodi i bibliotekës Grupa UniqueNumber
Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit Tiranë UPTFIN 92003
Universiteti Bujqësor i Tiranës Tiranë UBT 92009
Universiteti Politeknik i Tiranës Tiranë UPT 92002
Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike Tiranë UPTFIE 92005
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Shkodër USH 92012
Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë Vlorë UVL 92015
Universiteti i Mjeksisë, Tiranë Tiranë UMT 92011
Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave Tiranë UPTFGM 92004
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale Tiranë UTFSHS 92008
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë Tiranë UTFDT 92007
Universiteti Europian i Tiranës Tiranë UET 92016
Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes, Tiranë Tiranë KDS 92010
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore Tiranë UTFSHN 92006
Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Gjirokastër UGJ 92014
Biblioteka e Qytetit Studenti Tiranë BQST 92020
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Durrës UDU 92013
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Tiranë UTFHF 92023
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Elbasan UEL 92017
Kolegji Universitar "Wisdom", Tiranë Tiranë KUWT 92030
Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Korçë UFSNK 92034
Shkolla e Lartë "Nehemiah Gateway" Pogradec SHLNG 92036
Universiteti Katolik 'Zoja e Këshillit të Mirë' Tiranë UKZKM 92035
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Tiranë Tiranë UMSH 92033
Universiteti Tiranë, Fakulteti i Ekonomisë Tiranë UTFE 92039
Universiteti 'Luarasi', Tiranë Tiranë ULT 92040
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Tiranë BASH 92001
Biblioteka e Kryeministrisë Tiranë BKRY 92026
Shkolla e Magjistraturës e Republikës së Shqipërisë Tiranë SHMT 92027
Biblioteka Publike "Marin Barleti", Shkodër Shkodër BPSH 92018
Biblioteka Publike, Lezhë Lezhë BPLE 92019
Biblioteka Publike "Thimi Mitko" Korçë Korçë BPKO 92022
Biblioteka Publike, Durrës Durrës BPDU 92024
Biblioteka Publike, Fier Fier BPFI 92025
Biblioteka Publike, Berat Berat BPBE 92021
Biblioteka Publike "Apostol Meksi" Gjirokastër BPGJ 92028
Biblioteka Publike "Gjon Gazulli" Rrëshen BPRR 92029
Biblioteka Publike "Qemal Baholli", Elbasan Elbasan BPE 92031
Biblioteka Publike Roskovec Roskovec BPRO 92032
Biblioteka Publike Librazhd Librazhd BPL 92037
Biblioteka Publike "Mitrush Kuteli" Pogradec BPMK 92038