Baza të tjera të të dhënave në sistem COBISS.AL

të dhënat për bibliotekat e Shqipërisë
skedari i njësuar i emrave vetjakë dhe të organizatave
botimet elektronike me regjistrimet në COBIB.AL