ВСИЧКИ библиотеки (споделена библиографска база данни/своден каталог COBIB.BG)
 • Обмисляме борд за разузнаването : интервю с Васил Маринов, секретар на президента по отбрана и сигурност
  Маринов, Васил
  Източник: 24 часа : всекидневник за новините, каквито са. - ISSN 0861-4067 (Год. 22, бр. 207, 1 авг. 2012, с. 13)
  Вид на материала - статия, съставна част
  Година на публикуване - 2012
  Език - български
  COBISS.BG-ID - 1245555940