ВСИЧКИ библиотеки (споделена библиографска база данни/своден каталог COBIB.BG)
 • Аналог ; Предзалезно ; Дай Боже ; Мама песен тъче ; Мама детството ми кърпи ; Ранни думи за утре ; Завещание ; След дъжда ; Като илюзия от детски сън... ; Етюд за часовник : стихотворения
  Андасаров, Петър Георгиев, 1937-
  Източник: Дума : български национален всекидневник. - ISSN 0861-1343 (Год. 22, бр. 244, 20-21 окт. 2012, с. 21)
  Вид на материала - статия, съставна част
  Година на публикуване - 2012
  Език - български
  COBISS.BG-ID - 1246604772