ВСИЧКИ библиотеки (споделена библиографска база данни/своден каталог COBIB.BG)
  • Въвеждаме електронно правителство в БАН : интервю с акад. Стефан Воденичаров, новоизбран председател на Българската академия на науките
    Воденичаров, Стефан Борисов, 1944-
    Източник: Монитор : Българският национален всекидневник Х1. - ISSN 1311-9699 (Год. 15, бр. 4676, 6 дек. 2012, с. 14-15)
    Вид на материала - статия, съставна част
    Година на публикуване - 2012
    Език - български
    COBISS.BG-ID - 1247317988