ВСИЧКИ библиотеки (споделена библиографска база данни/своден каталог COBIB.BG)
 • Приемаме надзор над банките ни
  Желев, Веселин
  Позицията на България след срещата на върха на ЕС за задълбочаване на икономическия и валутен съюз
  Източник: Труд : национален всекидневник. - ISSN 1313-7719 (Год. 77, бр. 340, 14 дек. 2012, с. 26)
  Вид на материала - статия, съставна част
  Година на публикуване - 2012
  Език - български
  COBISS.BG-ID - 1247450596