ВСИЧКИ библиотеки (споделена библиографска база данни/своден каталог COBIB.BG)
 • Глобалното затопляне изпоти политиците
  Станчев, Ивайло
  По повод 18-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за климата (РКОНИК) и 8-та Конференция на страните по Протокола от Киото, Доха, Катар, 26 ноем.-7 дек 2012 г.
  Вид на материала - статия, съставна част
  Година на публикуване - 2012
  Език - български
  COBISS.BG-ID - 1247840996