ВСИЧКИ библиотеки (споделена библиографска база данни/своден каталог COBIB.BG)
 • Модели на спомена за детството в българската проза за деца и юноши : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма "Теория и история на литературата (Детска литература)"
  Вълчева, Галина Иванова, 1975- = Vǎlčeva, Galina Ivanova, 1975-
  Вид на материала - дисертация ; възрастни, нехудожествена литература
  Издателство и производство - Пловдив : [Г. Димитрова], 2017
  Език - български
  ISBN -
  COBISS.BG-ID - 1283673572

Библиотека/институция Град Акроним За заемане Други фондове
Научно-техническа и педагогическа библиотека, София София НАЦИД в читалня 1 екз.
не е за заемане 1 екз.
Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София София НБКМ не е за заемане 1 екз.