ВСИЧКИ библиотеки (споделена библиографска база данни/своден каталог COBIB.BG)
 • Антропоцентризъм и модерно поетическо съзнание в българската лирика от края на XIX - началото на XX век : дисертационен труд за присъждане на научната степен "доктор на филологическите науки", област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: Филологии, научна специалност: Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
  Сивриев, Сава Стоянов, 1952- = Sivriev, Sava Stojanov, 1952-
  Вид на материала - дисертация ; възрастни, нехудожествена литература
  Издателство и производство - Шумен : [С. Сивриев], 2017
  Език - български
  ISBN -
  COBISS.BG-ID - 1283904484

Библиотека/институция Град Акроним За заемане Други фондове
Научно-техническа и педагогическа библиотека, София София НАЦИД в читалня 1 екз.
не е за заемане 1 екз.
Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София София НБКМ не е за заемане 1 екз.