ВСИЧКИ библиотеки (споделена библиографска база данни/своден каталог COBIB.BG)
 • Утопични дискурси в романа "Тютюн" на Димитър Димов : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Теория и история на литературата
  Разсуканов, Юлиян Петков, 1961- = Razsukanov, Julijan Petkov, 1961-
  Вид на материала - дисертация
  Издателство и производство - София : [Ю. Разсуканов], 2021
  Език - български
  ISBN -
  COBISS.BG-ID - 49389832

Библиотека/институция Град Акроним За заемане Други фондове
Научно-техническа и педагогическа библиотека, София София НАЦИД в читалня 1 екз.
Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София София НБКМ не е за заемане 1 екз.