Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София (НБКМ)
 • Култура : седмичник за изкуство, култура и публицистика
  Вид на материала - периодично издание
  Издателство и производство - София : Фонд. "Пространство Култура", 1990-
  Език - български
  ISSN - 0861-1408
  COBISS.BG-ID - 1119412708

Сигнатура В 4431
Години/годишнини
Забележки В НБКМ от 1990, Год.34, No.9
От 2018, год. 62, бр. 01=2950 излиза като списание
Отдел Годишнина Година Номер на изданието
Кл 2023 1
А 2023 1=2994
Кл 2022 10
А 2022 10=2993
Чит4 2023 1
Кл 2022 1-9
А 2022 1-9=2984-2992
Чит4 2022 1-10
Ск 2021 10
А 2021 10=2983
Чит4 2021 1-10
Ск 2021 1-7,9
А 2021 1-7,9=2974-2980,2982
Ск 2020 3,9-10=2966,2972-2973
А 2020 3,9-10=2966,2972-2973
Чит4 2020 1-10
Ск 2020 1-8=2964-2971
А 2020 1-2,4-8=2964-2965,2967-2971
Чит4 2019 1-10
Ск 2019 1-10=2954-2963
А 2019 1-10=2954-2963
Ск 2018 1-4=2950-2953
Ск 2018 1-27=2921-2947
А 2018 1-4=2950-2953
А 2018 1-27=2921-2947
Ск 2017 1-25+26-44=2877-2901+2902-2920
А 2017 1-44=2877-2920
Ск 2016 1-24+25-43=2834-2856+2857-2876
А 2016 1-43=2834-2876
Ск 2015 1-25+26-45=2789-2813+2814-2833
А 2015 1-45=2789-2833
Ск 2014 1-24+25-43=2749-2756_[2757]<!2755>_[2772]<!2770>+[2773]<!2771>_[2791]<!2788>
А 2014 1-43=2749-2756+[2757]<!2755>+[2758]<!2756>+[2759]<!2757>+[2760]<!2758>+[2761]<!2759>+[2762]<!2760>+[2763]<!2761>+[2764]<!2762>+[2765]<!2763>+[2766]<!2764>+[2767]<!2765>+[2768]<!2766>+[2769]<!2767>+[2770]<!2768>+[2771]<!2769>+[2772]<!2770>+[2773]<!2771>+[2774]<!2771>+[2775]<!2772>+[2776]<!2773>+[2777]<!2774>+[2778]<!2775>+[2779]<!2776>+[2780]<!2777>+[2781]<!2778>+[2782]<!2779>+[2783]<!2780>+[2784]<!2781>+[2785]<!2782>+[2786]<!2783>+[2787]<!2784>+[2788]<!2785>+[2789]<!2786>+[2790]<!2787>+[2791]<!2788>
Ск 2013 1-24+25-43=2706-2729+2730-2748
А 2013 1-4,6-43=2706-2709,2711-2748
Ск 2012 1-25+26-44=2662-2686+2687-2705
А 2012 1-44=2662-2705
Ск 2011 1-24+25-44
Ск 2010 1-17_18/19_20+21-45
Ск 2009 1-15+16-30+31-45
Ск 2008 1-24+25-44
Ск 2007 1-44
Ск 2006 1-45
Ск 2005 1-45
Ск 2004 1-48
Ск 2003 1-47
Ск 2002 1-47
Ск 2001 1-47
Ск 2000 1-51
Ск 1999 1-51
Ск 1998 1-17,19-51
Ск 1997 1-50
Ск 1996 1-26+27-52
Ск 1995 1-26+27-52
Ск 1994 1-29,31-40+41-52
Ск 1993 1-52
Ск 1992 1-45,48-52
Ск 1991 1-52
Ск 1990 9-52