Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София (НБКМ)
 • Литературен вестник : седмично издание
  Вид на материала - вестник
  Издателство и производство - София : Фонд. "Литературен вестник", 1990-
  Език - български
  ISSN - 1310-9561
  COBISS.BG-ID - 1119415012

Сигнатура В 6360
Години/годишнини
Забележки В НБКМ от 1991, Год.1, No.1
Отдел Годишнина Година Номер на изданието
Кл 2024 1-18
А 2024 1-18
Ск 2023 44
А 2023 44
Чит4 2024 1-19
Чит4 2023 1-44
Ск 2023 1-43
А 2023 1-43
Ск 2022 43-45
А 2022 43-45
Чит4 2022 1-45
Ск 2022 1-42
А 2022 1-42
Ск 2021 45
А 2021 45
Ск 2021 1-25+26-44
Чит4 2021 1-45
А 2021 1-44
Ск 2020 43-44
А 2020 43-44
Ск 2020 1-21+22-42
Чит4 2020 1-44
А 2020 1-42
Ск 2019 42
А 2019 42
Ск 2019 1-24+25-41
Чит4 2019 1-42
А 2019 1-41
Ск 2018 1-25+26-42
Чит4 2018 1-42
А 2018 1-42
Ск 2017 1-20+21-42
А 2017 1-42
Ск 2016 1-16_17/18_20+21-42
А 2016 1-16+17/18+19-24,26-42
Ск 2015 1-8,10-19+20-40_41/42
А 2015 1-8,10-40+41/42
Ск 2014 1-24+25-40_41/42
А 2014 1-40+41/42
Ск 2013 1-24+25-29_30/31_32-42
А 2013 1-29+30/31+32-42
Ск 2012 1-16_17/18_19-20+21-42
А 2012 1-16+17/18+19-42
Ск 2011 1-20+21-38_39/40_41/42
Ск 2010 1-22+23-42
Ск 2009 1-20+21-40_41/42
Ск 2008 1-22+23-40_41/42
Ск 2007 1-21+22-42
Ск 2006 1-20+21-23,25-40
Ск 2005 1-25+26-42
Ск 2004 1-22_[ПРИЛ.1]+23-43_[ПРИЛ.2]
Ск 2003 1-6,8-41
Ск 2002 1-42
Ск 2001 1-12,14-42
Ск 2000 1-21_22-42
Ск 1999 1-42
Ск 1998 1-24+25-42
Ск 1997 1-41
Ск 1996 1-32,34-42
Ск 1995 1-3,5-42
Ск 1994 1-45
Ск 1993 1-52
Ск 1992 1-51
Ск 1991 1-46


loading ...
loading ...
loading ...