Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София (НБКМ)
 • Проглас : филологическо списание
  Вид на материала - периодично издание ; възрастни, нехудожествена литература
  Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992-
  Език - български
  ISSN - 0861-7902
  COBISS.BG-ID - 1119668196

Сигнатура А 23057
Години/годишнини
Забележки В НБКМ от 1992, Год.1, No.1
Отдел Годишнина Година Номер на изданието
Ск 2022 1-2
А 2022 1-2
Ск 2021 2
А 2021 2
Ск 2021 1
А 2021 1
Ск 2020 2
А 2020 2
Ск 2020 1
А 2020 1
А 2019 2
Ск 2019 2
А 2019 1
Ск 2019 1
А 2018 1-2
Ск 2018 1-2
А 2017 1-2
Ск 2017 1-2
Чит4 2016 1-2
А 2016 1-2
Ск 2015 1-2
А 2015 1-2
Ск 2014 1-2
А 2014 1-2
Ск 2013 1-2
А 2013 1-2
А 2012 1-2
Ск 2012 1-2
Ск 2011 1-2
Ск 2010 1-2
Ск 2009 1-2
Ск 2008 1
Ск 2007 1-2
Ск 1999 1-4
Ск 1998 1-4
Ск 1997 1-4
Ск 1996 1-4
Ск 1995 1-4
Ск 1994 1-4
Ск 1993 1-4
Ск 1992 1


loading ...
loading ...
loading ...