Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София (НБКМ)
 • Страница : литературно списание
  Вид на материала - периодично издание
  Издателство и производство - Пловдив : Община Пловдив, 1997-
  Език - български
  ISSN - 1310-9081
  COBISS.BG-ID - 1120790500

Сигнатура Б 12053
Години/годишнини
Забележки В НБКМ от 1997, No. 1.
Отдел Годишнина Година Номер на изданието
Чит4 2023 1+2/3
А 2023 1+2/3=93+94/95
Ск 2022 3-4
А 2022 3-4=91-92
Ск 2022 2
А 2022 2=90
Ск 2020 1
А 2020 1=81
Ск 2021/2022 4/1
А 2021/2022 4/1=88/89
Ск 2021 1-3
А 2021 1-3=85-87
Ск 2019 4=80
А 2019 4=80
Ск 2020 2-3
А 2020 2-3=82-83
Ск 2019 3=79
А 2019 3=79
А 2019 1-2=77-78
Ск 2019 1-2=77-78
А 2018 1-4=73-76
Ск 2018 1-2+3-4=73-74+75-76
А 2017 1-4=69-72
Ск 2017 1-2+3-4=69-70+71-72
Ск 2016 1-4=65-68
А 2016 1-4=65-68
Ск 2015 1-2+3-4=61-62+63-64
А 2015 1-4=61-64
Ск 2014 1-2+3-4=57-58+59-60
А 2014 1-4=57-60
Ск 2013 1-2+3-4=53-54+55-56
А 2013 1-4=53-56
А 2012 1-2+СПЕЦ.ИЗД.1+3-4=49-52
Ск 2012 1-2+3-4_[СПЕЦ.ИЗД.]=49-52
Ск 2011 1-2,4
Ск 2010 1-2+3-4
Ск 2009 1-2+3-4
Ск 2008 1-4
Ск 2007 1-4
Ск 2003 1-4
Ск 2002 1,3-4
Ск 2001 1-4
Ск 2000 1-4
Ск 1999 1-4
Ск 1998 1-4
Ск 1997 1-4


loading ...
loading ...
loading ...