Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София (НБКМ)
 • Капитал : седмичник за икономически и политически тенденции
  Вид на материала - периодично издание
  Издателство и производство - София : Икономедиа, 1993-
  Език - български
  ISSN - 1310-7984
  COBISS.BG-ID - 1121009124

Сигнатура В 7383; Б 14357
Години/годишнини
Забележки В НБКМ от 1996 г., Год.4, No 1
Отдел Годишнина Година Номер на изданието
Чит4 2023 1-4
Кл 2022 1-11+СПЕЦ.ИЗД.[1]<Report>+12+СПЕЦ.ИЗД.[2]<Моята кариера>+13-19+СПЕЦ.ИЗД.[3]<Report>+СПЕЦ.ИЗД.[4]<Вижте - новините на детски език>+20+СПЕЦ.ИЗД.[5]<Имоти и инвестиции>+21-22+СПЕЦ.ИЗД.[6]<Капитал Здраве>+23+СПЕЦ.ИЗД.[7]<Колко е мръсен светът ни>+24-38+СПЕЦ.ИЗД.[8]<Моята кариера>+39-47+СПЕЦ.ИЗД.[9]<Маркетинг Factbook>
А 2022 1-11+СПЕЦ.ИЗД.[1]<Report>+12+СПЕЦ.ИЗД.[2]<Моята кариера>+13-19+СПЕЦ.ИЗД.[3]<Report>+СПЕЦ.ИЗД.[4]<Вижте - новините на детски език>+20+СПЕЦ.ИЗД.[5]<Имоти и инвестиции>+21-22+СПЕЦ.ИЗД.[6]<Капитал Здраве>+23+СПЕЦ.ИЗД.[7]<Колко е мръсен светът ни>+24-38+СПЕЦ.ИЗД.[8]<Моята кариера>+39-47+СПЕЦ.ИЗД.[9]<Маркетинг Factbook>
Ск 2021 44-48_СПЕЦ.ИЗД.[4]<Маркетинг Factbook>_49_СПЕЦ.ИЗД.[5]<Капитал Здраве>_50_СПЕЦ.ИЗД.[6]<Net zero economy>_51
А 2021 44-48+СПЕЦ.ИЗД.[4]<Маркетинг Factbook>+49+СПЕЦ.ИЗД.[5]<Капитал Здраве>+50+СПЕЦ.ИЗД.[6]<Net zero economy>+51
Ск 2021 1-8+9-13_ПРИЛ.[1]<Свят без дим>_14-15_ПРИЛ.[2]<Tessera>_16-17+18-21_ПРИЛ.[3]<Научен бюлетин>_СПЕЦ.ИЗД.<Капитал здраве>_22-25+26-34+35-43
А 2021 1-13+ПРИЛ.[1]<Свят без дим>+14-15+ПРИЛ.[2]<Tessera>+16-21+ПРИЛ.[3]<Научен бюлетин>+СПЕЦ.ИЗД.<Капитал здраве>+22-43
Ск 2020 48_СПЕЦ.ПРИЛ.<Здраве>_49_СПЕЦ.ПРИЛ<К Маркетинг Factbook>_51
А 2020 48+СПЕЦ.ПРИЛ.<Здраве>+49+СПЕЦ.ПРИЛ<К Маркетинг Factbook>+50-51
Ск 2020 1-4+ПРИЛ.1<10 успешни регионални проекта>_5-8+9-12+13-17+18-21+22_ПРИЛ.3<Здраве>_25+26-30+31_ПРИЛ.2<Моята кариера>_34+35-38+39-43+44_ПРИЛ.<Дом>_47
А 2020 1-4+ПРИЛ.1<10 успешни регионални проекта>+5-10+ПРИЛ.2<Моята кариера>+11-24+ПРИЛ.3<Здраве>+25-44+ПРИЛ.4<Дом>+45-47
Ск 2019 49-51_[ПРИЛ.1]<Здраве>_[ПРИЛ.2]<К Маркетинг>
А 2019 49-51+ПРИЛ.<Здраве>+ПРИЛ.[1]<К Маркетинг>
Чит4 2019 1-13+ПРИЛ.[1]<ГРАДОВЕ-РУСЕ>+14-22+ПРИЛ.[2]<ОБРАЗОВАНИЕ>+23+ПРИЛ.[3]<ВАРНА>+24-25+ПРИЛ.[4]<ТОП 100 НА ТЕХНОБОГИЧНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ>+26-51
Ск 2019 1-4+5-8+9-13+14-17_[ПРИЛ.1]<Капитал дом>+18-20_[ПРИЛ.2]<КStyle>_21_[ПРИЛ.3]<Капитал Здраве>_22_[ПРИЛ.4]<Капитал Образование>+23-26+27-30+31-35_[ПРИЛ.5]<Kids>+36_[ПРИЛ.6]<Моята кариера>_37-39_[ПРИЛ.7]<Земеделие и бизнес>+40_[ПРИЛ.8]<Тежка индустрия>_41-42_[ПРИЛ.9]<Транспорт и логистика>_43+44-45_[ПРИЛ.10]<Капитал дом>_46_[ПРИЛ.11]<Капитал Гепард>_47_[ПРИЛ.12]<Events Kid>_48_[ПРИЛ.13]<КStyle>
А 2019 1-17+ПРИЛ.1<Капитал дом>+18-20+ПРИЛ.2<КSTYLE>+21+ПРИЛ.3<Kапитал ЗДРАВЕ>+22+ПРИЛ.4<КОБРАЗОВАНИЕ.>+23-35+ПРИЛ.5<Kids>+36+ПРИЛ.6<Моята кариера>+37-39+ПРИЛ.7<Земеделие и бизнес>+40+ПРИЛ.[8]<Тежка индустрия>+41-42+ПРИЛ.[9]<Транспорт и логистика>+43-45+ПРИЛ.[10]<Капитал дом>+46+ПРИЛ.[11]<Events Kid>+47-48+ПРИЛ.13<КSTYLE>
Ск 2018 1-8+9-11_[СПЕЦ.ИЗД.1]< Бургас>_12-13_[СПЕЦ.ИЗД.2]< Авто>_14-15_[СПЕЦ.ИЗД.3]<Стара Загора>_16-17_[СПЕЦ.ИЗД.4]<Образование>+18-19_[СПЕЦ.ИЗД.5]< Пловдив>_20_[СПЕЦ.ИЗД.6]< Здраве>_21-22_[СПЕЦ.ИЗД.7]< Варна>_[СПЕЦ.ИЗД.8]<К Style>_23-24_[СПЕЦ.ИЗД.9]< Габрово>_25-26+27-35_[ПРИЛ.10]< Северозапад>+36_[ПРИЛ.11]<KIDS>_37-38_[ПРИЛ.12]<Моята кариера>_39_[ПРИЛ.13]< Земеделие и бизнес>_[ПРИЛ.14]<Сливен и Ямбол>_40_[ПРИЛ.15]<Events Kit>_41_[ПРИЛ.16]<Дом>_[ПРИЛ.17]<Авто>_42_[ПРИЛ.18]<Пловдив>_43_[ПРИЛ.19]<Тежка индустрия>+44_[ПРИЛ.20]<Здраве>_45_[ПРИЛ.21]<Гепард>_46_[ПРИЛ.22]<Плевен>_47-49_[ПРИЛ.23]<Зимата на нашите удоволствия>_50-51_[ПРИЛ.24]<Уроците>
А 2018 1-11+СПЕЦ.ИЗД.[1]<Бургас>+12-13+СПЕЦ.ИЗД.[2]<Авто>+14-15+СПЕЦ.ИЗД.[3]<Стара Загора>+16-17+СПЕЦ.ИЗД.[4]<Образование>+18-19+СПЕЦ.ИЗД.[5]<Пловдив>+20+СПЕЦ.ИЗД.[6]<Здраве>+21-22+СПЕЦ.ИЗД.[7]<Варна>+СПЕЦ.ИЗД.[8]<К Style>+23-24+СПЕЦ.ИЗД.[9]<Габрово>+25-31+ПРИЛ.[1]<Северозапад>+32-36+ПРИЛ.[2]<KIDS>+37-38+ПРИЛ.[3]<Моята кариера>+39+ПРИЛ.[4]<Земеделие и бизнес>+ПРИЛ.[5]<Сливен и Ямбол>+40+ПРИЛ.[6]<Events Kit>+41+ПРИЛ.[7]<Дом>+ПРИЛ.[8]<Авто>+42+ПРИЛ.[9]<Пловдив>+43+ПРИЛ.[10]<Тежка индустрия>+44+ПРИЛ.[11]<ЗДРАВЕ>+45+ПРИЛ.[12]<Гепард>+46+ПРИЛ.[13]<Плевен>+47-49+ПРИЛ.[14]<KStyle>+50-51+ПРИЛ.[15]<Уроците>
Ск 2017 1-8+9_[ПРИЛ.1]<Технологиите, глобализацията и бизнес лидерите>_[СПЕЦ.ИЗД.1]<Земеделие и бизнес>_10-15_[СПЕЦ.ИЗД.2]<Капитал Style>_[СПЕЦ.ИЗД.3]<Капитал Авто>_16-17+18-19_[СПЕЦ.ИЗД.4]<Образование>_20-23_[ПРИЛ.3]<Здраве>_24-26+27-34+35-37_[ПРИЛ.4]<KIDS1>_39-41_[СПЕЦ.ИЗД.5]<АВТО>_42-43+44-46_[СПЕЦ.ИЗД.6]<Капитал Style>_47_[СПЕЦ.ИЗД.7]<Капитал Здраве>_48-51
А 2017 1-9+СПЕЦ.ИЗД.1<Земеделие и бизнес>+10-13+СПЕЦ.ИЗД.2<Капитал Style>+14-15+СПЕЦ.ИЗД.3<Капитал Авто>+16-18+СПЕЦ.ИЗД.<Образование>+19-21+ПРИЛ.3<Здраве>+22-35+СПЕЦ.ИЗД.4<KIDS>+36-40+СПЕЦ.ИЗД.5<АВТО>+41-46+СПЕЦ.ИЗД.6<Капитал Style>+47+СПЕЦ.ИЗД.7<Капитал здраве>+48-51
Ск 2016 1-6_СПЕЦ.ИЗД.1<Тежка индустрия>_7-8+9-11_СПЕЦ.ИЗД.2<Капитал Авто>_12-14_СПЕЦ.ИЗД.3<Земеделие и бизнес>_15-17_СПЕЦ.ИЗД.4<Образование>+18-19_СПЕЦ.ИЗД.5<Имотии и инвестиции>_20-25+26-34_СПЕЦ.ИЗД.6<Земеделие и бизнес>+35_СПЕЦ.ИЗД.7<Kids>_36-38+39-40_СПЕЦ.ИЗД.8<Капитал Авто>_41-43_СПЕЦ.ИЗД.9<Помощник за организиране на събития>+44-51
А 2016 1-50+СПЕЦ.ИЗД.<Най-добрите университети в България>+51
Ск 2015 1-15_СПЕЦ.ИЗД.1<Капитал авто>_16+17-19_СПЕЦ.ИЗД.2<Капитал:Имоти и инвестиции>_20-23_СПЕЦ.ИЗД.3<Капитал Авто>_24-25_СПЕЦ.ИЗД.4<K+>_26-29+30-34_СПЕЦ.ИЗД.5<Земеделие и бизнес>_35_СПЕЦ.ИЗД.6<Капитал Kids>_36-42+43_СПЕЦ.ИЗД.7<Auto motor sport>_СПЕЦ.ИЗД.8<Top 100 see>_СПЕЦ.ИЗД.9<Общата селскостопанска политика на Европейския съюз 2014-2020>_ПРИЛ.1<Капитал Здраве>_44-47_ПРИЛ.2<Капитал Телекомуникации>_ПРИЛ.3<Капитал Авто>_48-51
А 2015 1-51
Ск 2014 1-2_ПРИЛ.1<Капитал Нови 20>_3-13+14-16_ПРИЛ.2<Кафе, чай и шоколад>_17-25+26-36_ПРИЛ.3<Капитал Kids>_37-38_ПРИЛ.4<Земеделие и бизнес>+39-40_ПРИЛ.5<Капитал Авто>_41-44_ПРИЛ.6<Телекомуникации>_45-48_ПРИЛ.7<Капитал Здраве>_49-52
А 2014 1-52
Ск 2013 1-8+9-16+17-24+25-33+34-42_СПЕЦ.ИЗД.1<Земеделие и бизнес>_СПЕЦ.ИЗД.2<Капитал Здраве>+43-50_СПЕЦ.ИЗД.3<Капитал Авто>_СПЕЦ.ИЗД.4<Капитал Телекомуникации>
А 2013 1-50
Ск 2012 1-14+15-28+29-42+43-51_ПРИЛ.1<К 50 - най добрите компании на борсата в България 2012>_ПРИЛ.2<К Имоти и инвестиции>_ПРИЛ.3<К Автобр.2,4>_ПРИЛ.4<Стратегиия за образованието на вашето дете>_ПРИЛ.5<Най - динамичните средни и малки компании в България>
А 2012 1-51
Ск 2011 1-8+9-16_ПРИЛ.1_17-25_ПРИЛ.2_26-34+35-42_ПРИЛ.3_43-51_ПРИЛ.4
Ск 2010 1-10+11-20_ПРИЛ.1_21-30_ПРИЛ.2_31-42_ПРИЛ.3_43-51
Ск 2009 1-10+11-19+20-26+27-34+35-42_ПРИЛ._43-51
Ск 2008 1-4+5-8+9-13+14-22_ПРИЛ.1_23,25-34_ПРИЛ.2_35-43_ПРИЛ.3_+44-52_ПРИЛ.4
Ск 2007 1-5+6-9+10-16+17-21+22-25+26-29+30-35+36-40+41-45
Ск 2006 1-8+9-15+16-21+22-29+30-36+37-42+43-48+49-52
Ск 2005 1-8+9-16+17-25+26-33+34-42+43-52
Ск 2004 1-8+9-16+17-25+26-34+35-43+44-51
Ск 2003 1-7+8-16+17-24+25-33+34-43+44-51
Ск 2002 1-6+7-12+13-18+19-24+25-30+31-36+37-44+45-51
Ск 2001 1-8+9-13+14-17+18-25+26-29+30-34+35-39+40-43+44-47+48-51
Ск 2000 1-8+9-17+18-25+26-34+35-38_ПРИЛ.<Капитал Net>_39+40-46+47-51
Ск 1999 1-12+13-25+26-38+39-51_ПРИЛ.<Капитал - за изкуство и свободно време>
Ск 1998 1-7+8-16+17-24+25-34+35-42+43-50
Ск 1997 1-12+13-25+26-39+40-51
Ск 1996 1-12+13-25+26-39+40-51