Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София (НБКМ)
 • De jure : официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
  Вид на материала - периодично издание ; възрастни, нехудожествена литература
  Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010-
  Език - български
  ISSN - 1314-2593
  COBISS.BG-ID - 1234383332

Сигнатура Б 13356
Години/годишнини
Забележки В НБКМ от 2010, Vol.1, No.1
Отдел Годишнина Година Номер на изданието
Чит4 2
А 2=27
Ск 2
А 2=25
Ск 2
А 2=23
Ск 1
А 1=22
Ск 2=21
А 2=21
Ск 1
А 1=20
Ск 2=19
А 2=19
А 1=18
Ск 1=18
А 1-2=16-17
Ск 1-2=16-17
А 1-2=14-15
Ск 1-2=14-15
Ск 1-2=12-13
А 1-2=12-13
Ск 1-2=10-11
А 1-2=10-11
Ск 1-2=8-9
А 1-2=8-9
Ск 2013 1-2=6-7
А 2013 1-2=6-7
А 2012 1-2=4-5
Ск 2012 1-2=4-5
Ск 2011 1-2=2-3
Ск 2010 1,4


loading ...
loading ...
loading ...