Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София (НБКМ)
 • Влияние на средствата на адаптираната физическа активност върху физическата дееспособност на деца със специални нужди : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма Теория и методология на спортната наука
  Гюнеш, Шахесер, 1968- = Gjuneš, Šaheser, 1968-
  Вид на материала - дисертация
  Издателство и производство - София : [Ш. Гюнеш], 2021
  Език - български
  ISBN -
  COBISS.BG-ID - 52431880

Сигнатура - местоположение, инвентарен номер... Статус на екземпляра Резервация
А Д 0000000379/0000002022
ИН: 00000701024
А Д 379/2022
ИН: 00000701024
заемането не е възможно
loading ...
loading ...
loading ...