COLIB.BG - данни за български библиотеки

Заявка за търсене
 
Базата данни COLIB съдържа данни за библиотеките в България, които участват в системата COBISS.