CONOR.BG - Нормативна база данни за имена на автори (лица и колективни органи)

CONOR.BG е нормативна база данни за имена на автори (лица и колективни органи).