Кодова таблица на индекси за търсене AC (Код за роля на лицето) от базата COBIB.BG

005 актьор
010 автор на адаптация
018 аниматор
020 автор на ръкописни бележки по полетата на книга
030 автор на аранжимент
040 художник
050 лице или организация, на които е бил прехвърлен лиценз за отпечатване или публикуване
060 име на лице, свързано с книгата
070 автор
071 съавтор
080 автор на допълнителен материал
090 автор на диалога
100 библиографски предшественик
110 книговезец (подвързвач)
120 оформител на подвързия
130 оформител на книгата
140 оформител на обложката
150 автор на екслибрис
160 книготърговец
170 калиграф
180 картограф
190 цензор
200 хореограф
206 събирател на фолклор
210 коментатор
220 съставител
230 композитор
240 словослагател
245 автор на идеята
250 диригент
260 носител на авторски права
270 коректор на ръкопис
275 танцьор
280 лице или организация, на което са посветени книга или ръкопис
290 автор на посвещението
291 име, което се среща в ръкопис
292 съставител на ръкопис
293 автограф
300 режисьор
305 дисертант
310 разпространител
320 дарител
330 лице, чието авторство е под съмнение
340 редактор
341 член на редакционна колегия
342 гостуващ редактор
343 редактор на отделна част
344 главен редактор
345 отговорен редактор
346 главен и отговорен редактор
347 член на редакционен колектив
348 председател на редакционен съвет
349 технически редактор
350 гравьор
360 офортист
370 монтажист на филм
380 фалшификатор
390 предишен собственик
400 спомоществувател
410 технически оформител
420 лице, на което е подарена книга за спомен или в негова чест
430 илюстратор на ръкописи
440 илюстратор
445 музикален продуцент
450 лице, подписало дарствено посвещение
460 интервюирано лице
470 интервюиращо лице
480 либретист
490 първоначален носител на правото за отпечатване или публикуване
500 лице или организация, дали разрешение за издаване на библиографската единица
510 литограф
520 автор на текст за песен
530 гравьор върху метал
540 лице или организация, които упражняват контрол върху изпълнението на договор, отговарят за отчетността и контролират разпространението
545 музикант
550 четец
557 организатор на срещата
560 автор или агенция, които осъществяват произведението
570 друг
580 производител на хартия
590 изпълнител
600 фотограф, оператор
605 водещ на емисия
610 печатар
620 печатар от плаки
630 продуцент
632 художествен оформител
635 програмист
637 ръководител на проект
640 коректор на ръкопис
650 издател
660 получател на писма
670 тонрежисьор, инженер по звукозапис
675 рецензент
680 лице, което оформя начални думи, надслови на глави, заглавия на части от произведение в ръкописни и първопечатни книги
690 сценарист
700 копист
710 секретар
720 лице, чийто подпис фигурира в книгата
721 певец
730 преводач
740 оформител на шрифт
750 лице, което носи отговорност за избора и оформлението на шрифта
760 гравьор върху дърво
770 автор на съпроводителен материал
900 автор на речника
901 автор на рецензия
902 редактор
903 редактор на превод
904 автор на изложба
905 модератор
906 автор на показалец
907 автор на текст към репродукции
908 нотограф
909 лице, чието произведение се репродуцира
910 лице, чията лекция се публикува
911 автор на диалог
912 автор на предговор
913 автор на резюме
914 преводач на резюме
915 редактор
916 член на редаклионна колегия
917 сътрудник
918 съставител на библиография
919 художествен редактор
920 автор на чертежи
921 автор на винетки
922 четец
923 певец
924 записал
925 консултант
926 лектор
928 автор, кореспондент
929 наследник
991 научен ръководител
992 член на комисия
993 член на специализиран научен съвет
994 научен консултант