Кодова таблица на индекси за търсене CC (Код за съдържание) от базата COBIB.BG

0 публикацията не е материал от конференция или събрание
1 публикацията е материал от конференция или събрание
8 отпечатък
9 друго
a библиография
aa религиозно произведение (старопечатни издания)
ab катехизис (старопечатни издания)
ac молитвена литература (старопечатни издания)
ad проповед (старопечатни издания)
ae богослужебни книги (старопечатни издания)
b каталог
ba научно произведение (старопечатни издания)
bb дискусия, дисертация, теза (старопечатни издания)
c показалец
ca норми на обществено поведение / обичаи (старопечатни издания)
d резюме
da законник (старопечатни издания)
db политическо произведение (старопечатни издания)
e речник
ea материали за краткотрайно ползване (старопечатни издания)
f енциклопедия
fa справочник (старопечатни издания)
fb библиотечен каталог (старопечатни издания)
fc библиография (старопечатни издания)
fd календар (старопечатни издания)
fe показалец (старопечатни издания)
ff речник (старопечатни издания)
fg енциклопедия (старопечатни издания)
g указател (за организации, учреждения, лица)
ga историческо произведение (старопечатни издания)
h годишник
ha полемичен трактат (старопечатни издания)
i издания със статистическа информация
ia произведение с неопределено (смесено) съдържание (старопечатни издания)
j учебник
j1 учебник за основно училище
j1d работна тетрадка за основно училище
j2 учебник за средно училище
j2d работна тетрадка за средно училище
j3 учебник за висше училище
j3d работна тетрадка за висше училище
ja възпоменателно произведение (старопечатни издания)
jd работна тетрадка
k патент; рецензии
ka инструктивно произведение, упътване (старопечатни издания)
kb наръчник (старопечатни издания)
kc учебник (старопечатни издания)
l стандард; закони
la документи (старопечатни издания)
m докторска дисертация; съдебна практика
m1 докторска дисертация (доктор на науките)
m2 магистърска дипломна работа
m3 дипломна работа за специализация
m4 хабилитация
m5 дипломна работа за специализация
m6 бакалавърска дипломна работа
m7 дипломна работа за матура
ma развлекателна литература (старопечатни издания)
n закони; правни статии
na версия на произведение (старопечатни издания)
o цифрови таблици; юридически казуси
o1 тарифи
o2 ценоразписи
p технически доклади; биография
p1 курсова работа в основно училише
p2 курсова работа в средно училише
p3 изследователски проект в основно училише
p4 изследователски проект в средно училише
p5 изследователски проект в колеж
q изпитни задачи (тестове)
r научно изследване; обзори на литература
r1 тематичен обзор
r2 научна статия
r3 предварително научно съобщение
r4 професионална статия
r5 доклад на конференция
r6 без определена категория
s международни договори
t развойно изследване; комикси
u правилник
u1 статут
u2 програма на организация
v наръчник
v1 пътеводител
v2 упътване, ръководство
w приложно изследване
wap
wbl
wbm
wca
wde
wev
wgz
whr
wir
wka
wko
wle
wli
wme
wmi
wmo
wok
wpi
wpk
wpr
wps
wpv
wre
wri
wsa
wse
wsl
wsr
wst
wsv
wti
wto
wtr
x1 комикс
x2 книжка с картинки
y рецензия/отзив
z сборник; други
zz друг (старопечатни издания)